Foto: Voorbereidingen voor het toelaten van autoverkeer in de Friesestraat-Noord (foto: Coevorder Nieuws/Esselien de Groot).

Coevorden – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden heeft een aantal verkeersmaatregelen voor het centrum genomen met betrekking tot de Friesestraat-Noord, Schoolstraat, Bakkersteeg en Rijnsestraat.

Voordat autoverkeer in de Friesestraat-Noord wordt toegestaan moeten her en der verkeersborden worden verwijderd en geplaatst. Ook de zakpalen worden geplaatst.

De stukken behorend bij dit besluit zijn via deze link te bekijken. De stukken kunnen tot en met 27 april worden ingezien tijdens de openingsuren van het Klantcontactcentrum. Buiten de openingstijden is inzage na telefonische afspraak met de afdeling (telefoon 14 0524) mogelijk. Desgewenst kan op de afdeling een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen. Belanghebbenden kunnen gedurende deze termijn bezwaar indienen.

“Om clustering van het winkelaanbod te realiseren is de voorwaarde dat in een deel van de centrumstraten de voetganger minder ruimte krijgt. Daarom is het van belang dat de auto weer toegang heeft tot delen aan het einde van het huidige voetgangersgebied. Hierdoor ontstaat een vestigingsklimaat voor bedrijven die gebaat zijn bij het parkeren van de auto voor de deur”, zo staat in het genomen besluit.

Friesestraat-Noord

“De gemeenteraad heeft op 21 mei 2020 besloten om het voetgangersgebied te verkleinen. De Friesestraat-Noord sluit aan op het Stationsgebied en de autoverbinding met het P&R-terrein en het winkelaanbod op het EDS-terrein. Gelet op de verwachte beperkte auto-intensiteit en de status van de centrumstraten als hoofdfietsroute is de auto te gast. Het gemengde gebruik van vrachtverkeer en fietsverkeer is acceptabel”, zo stelt het college.

De Friesestraat-Noord wordt tussen 07.00 en 18.00 uur opengesteld voor autoverkeer vanuit de richting van het station. Volgens het college kruist de auto met de circulatie rechtsom geen fietsverkeer op de kruising Friesestraat-Schoolstraat en is de conflictkans beperkt. Er geldt een maximumsnelheid van 30 km/u.

Er komt een zakpaal bij de toerit vanuit de rotonde bij het station. Om te voorkomen dat in het noordelijke gedeelte van de Friesestraat op ongewenste plekken geparkeerd zal gaan worden, wordt dit gedeelte aangewezen als onderdeel van de parkeerschijfzone. In dit gedeelte zijn zeven parkeerplaatsen gerealiseerd.

Schoolstraat/Bakkersteeg

De rijrichting in de Schoolstraat wordt omgedraaid, zodat verkeer vanuit de Friesestraat-Noord de Schoolstraat ontsluit richting de Wilhelminasingel. Door de breedte van de rijloper is het niet gewenst dat op de rijbaan auto’s worden geparkeerd. Om dit te voorkomen, wordt een parkeerschijfzone ingesteld. Omdat de rijrichting van het verkeer in de Schoolstraat wordt veranderd, dient de rijrichting van de Bakkersteeg gewijzigd te worden.

Rijnsestraat

De Rijnsestraat gaat over in de Tuinstraat en kruist de Bentheimerstraat en is volgens het college niet geschikt voor doorgaand verkeer. De straat wordt daarom afgesloten voor het doorgaande verkeer en is alleen toegankelijk voor aanwonenden. Een alternatief voor het doorgaande verkeer is er via de Oosterstraat-Oostersingel-Botersteeg. De ingestelde blauwe zone is hiermee overbodig geworden. De parkeerplaatsen voor gehandicapten worden verplaatst naar de parkeerplaats aan de Oostersingel, Kerkstraat, Oosterstraat en Molenstraat.

Voor en tegen

Om een indruk te krijgen van de publieke opinie over de herinrichting van de centrumwegen organiseerden we aantal thema-avonden voor inwoners en ondernemers. Met de inbreng is zoveel mogelijk rekening gehouden en verwerkt in de plannen. Het blijkt, dat het voorstel voor autoverkeer in het noordelijke deel van de Friesestraat de voorkeur geniet van de meerderheid van de ondernemers en eigenaren aan de centrumwegen. Een behoorlijke groep bewoners van dit deel van de binnenstad is tegen dit voornemen. De meeste argumenten kunnen worden opgelost door het nemen van deze verkeersmaatregelen.

Lees ook:

Voorbereidingen Friesestraat-Noord naderen voltooiing