Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door de links aan te klikken.

Coevorden: verkeersbesluit centrumstraten

Coevorden – Markt: voor het innemen van een standplaats op de weekmarkt

Gemeente Coevorden: voor het tijdelijk plaatsen van reclameborden

Mandaatbesluit Waterschap Drents Overijsselse Delta 2021

Coevorden – Edisonweg 7: voor het hebben van een sociale werkplaats en het hebben van een lichtbak (aanvraag)

Gees – Wethouder H Euvingstraat 5: voor het verbouwen van de schuur en woning en het verplaatsen van de uitrit (aanvraag)

Dalen – vanaf de Bente 20 richting Dalen: lozing in de bodem of de riolering buiten inrichtingen (acceptatie melding)

Uitvoeringsregeling Internationaal Ondernemen Drenthe

Verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2022 (Verordening POP3-subsidies provincie Drenthe)

Aalden – Dilakker 2: voor het kappen van een Amerikaanse eik (verleend)

Coevorden – Veenschapsweg 26: voor het kappen van 2 eiken (verleend)

Oosterhesselen – Witte Zand 8: voor het plaatsen van een dakkapel (verleend)

Erm – Ermerzand 26: voor het verbouwen van de recreatiewoning (aanvraag)

Wezup – Westeinde 10: voor het slopen en herbouwen van een schuur (aanvraag)

Erm – Dalerstraat 12: voor het hebben van een prieeltje (aanvraag)

Oosterhesselen – Witte Zand 10: voor het plaatsen van een dakkapel (verleend)

Geesbrug – Boslaan 34: voor het doortrekken van de boei van de carport naar de woning (aanvraag)

Geesbrug – Witte Menweg 4a-46: voor het verbouwen van de recreatiewoning (verleend)

Coevorden – Wulp 5: melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem (ontvangst)

Zwinderen – Markeweg 18: voor het plaatsen van een carport (verleend)

Coevorden – Ballast 46: voor het hebben van een dierenpension (aanvraag)

Aanvraag van Bio Energy Coevorden B.V. in Coevorden

Criteria voor de uitvoering van de landelijke “Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden”

Terinzagelegging ontwerp waterbeheerprogramma 2022-2027 van waterschap Hunze en Aa’s