Het Coevorder Mannenkoor treedt dinsdag 7 maart op in De Hoeksteen. Het koor houdt de repetities altijd in De Hoeksteen aan de Rabenhaubtstraat 1. Ditmaal nodigt het koor iedereen uit om hierbij te zijn, te luisteren en genieten van de zang en ook om gezellig mee te doen.

Met dit gratis toegankelijke concert wil het mannenkoor een indruk geven van een repetitieavond, maar tegelijk ook weer eens optreden voor publiek. De zaal is dinsdag 7 maart om 19.00 uur open, gratis koffie en thee met een koekje staan dan klaar. Het concert begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur, inclusief pauze. Voor nieuwe of aspirant-leden is er een proefperiode van een aantal maanden om het zingen in ons koor te beleven.