Coevorden – De raadscommissie van de gemeente Commissie vergadert op dinsdag 7 maart vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis van Coevorden.

Op de agenda staan onder meer de raadsvoorstellen voor de vaststelling van bestemmingsplan nabij Schoolstraat 17 in Holsloot, hoogspanning: hethaalbaarheidsonderzoek MFC Schoonoord en beleidskader voor participatie in de Drentse Zonneroute A37. Daarnaast worden twee brieven van het college besproken en wel over de bestuurlijke reflectie gebiedsproces Schoonebeek en het haalbaarheidsonderzoek internationaal mbo.

De complete agenda met bijbehorende stukken is hier te vinden.