Coevorden – Het college van b&w stelt voor om in de gemeente Coevorden kleine windmolens toe te staan. Het gaat om windmolens met een maximale hoogte van 15 meter op eigen terrein.

Door gemeentelijke regels is het nu nog niet mogelijk om op eigen terrein een kleine windmolen te plaatsen. Op verzoek van de gemeenteraad wordt dit aangepast. Het voorstel wordt besproken in de commissievergadering op dinsdag 22 juni.

Wethouder Jeroen Huizing: “De windmolens zijn bedoeld om in de eigen energiebehoefte te voorzien. We krijgen regelmatig de vraag van inwoners en bedrijven om een kleine windmolen op eigen terrein toe te staan. Met het toestaan van deze kleinere windmolens bieden we ruimte aan deze initiatieven. Kleine windmolens hebben veel minder impact op het landschap dan grote windmolens. Maar ze leveren wel een mooie bijdrage aan de lokale energietransitie.”

Voorwaarden

Een kleine windmolen op eigen terrein is in de hele gemeente toegestaan. Wel moet de molen op voldoende afstand staan van omwonenden. Het ligt daarom voor de hand dat de windmolens vooral op het platteland en op bedrijventerreinen komen te staan.

Ook zijn er plekken binnen de gemeente aangewezen waar de windmolens niet mogen staan. Het gaat om locaties in de buurt van een terrein van defensie.