Het fenomeen buurtsportcoach senioren krijgt een structureel karakter. Momenteel is er nog sprake van inzet met incidenteel geld. Harma Bos is sinds eind vorig jaar de buurtsportcoach voor senioren.

In de raadsvergadering van dinsdagavond dienden BBC2014, PvdA en het CDA hiervoor een motie in die werd ondersteund door de andere partijen VVD, PAC en PPC. De inzet moet gelden voor minimaal 24 uur per week waarvoor ruimte in de begroting moet worden gemaakt.