Regio – Waterschap Vechtstromen controleert regelmatig de kwaliteit van het zwemwater van de 44 zwemwaterlocaties in het werkgebied. De actuele zwemwaterkwaliteit wordt vermeld op www.zwemwater.nl en op de speciale zwemwater app.

Officiële zwemwaterlocaties in de gemeente Coevorden zijn de Klinkenvlierse Plas, het Ermerstrand en Ermerzand, De Kibbelkoele en de zwem- en speelvijver van ’t Kuierpad in Wezuperbrug.

Op de meeste locaties wordt negenmaal per seizoen gecontroleerd. De controles worden uitgevoerd in samenwerking met Waterlaboratorium Aqualysis. Er wordt niet alleen op blauwalg en bacteriologische processen gecontroleerd, maar ook op de hoeveelheid zuurstof, de zuurgraad, de temperatuur, de diepte en het doorzicht.

Op officiële zwemwaterlocaties staan informatieborden. Als er een waarschuwing of een verbod wordt ingesteld is dat op die borden te zien.

Meer informatie staat op de website van Waterschap Vechtstromen.