Coevorden – De motie van PvdA en PAC over het asielbeleid heeft het niet gehaald. Dat werd vanavond nog eens duidelijk in de raadsvergadering. De andere fracties in de raad stemden tegen, met name omdat het volgens hen gaat over landelijk beleid.

In de motie stelden de indieners vast, dat het hoofdlijnenakkoord van PVV, BBB, NSC en VVD het doel heeft om het strengste asielbeleid ooit in Nederland neer te zetten. “Een groot deel van de plannen gaat in tegen onder andere het Vluchtelingenverdrag en het Coevorder beleid”, zo luidde een deel van de motie. PAC en PvdA vrezen voor de rechten van vluchtelingen. Zij stellen, dat Nederland niet wordt overspoeld door vluchtelingen.

Beide fracties voegden eraan toe dat in de gemeente Coevorden een sterk draagvlak is voor menselijke asielopvang en asielbeleid.

“De voorgenomen maatregelen leiden ertoe dat er een nog grotere opvangcrisis wordt veroorzaakt. De maatregelen zullen leiden tot onmenselijke leefomstandigheden voor asielzoekers. In onze gemeente zijn de vluchtelingen onderdeel geworden van onze samenleving en zijn ons van waarde. Wij moeten samenwerking met andere gemeenten aangaan om te gaan staan voor de spreidingswet. “We moeten gaan staan voor de rechtsbescherming van asielzoekers. We moeten statushouders onder ‘bijzondere doelgroepen’ blijven includeren, waarmee ze voorrang op een sociale huurwoning houden.”

De VVD liet eerder al weten niet achter de motie te staan gezien het landelijke beleid en respecteert de verkiezingsuitslag die op democratische wijze tot stand is gekomen. Sandra Katerberg van het CDA schaarde zich achter de woorden van fractieleider Henri Bontenbal van het CDA. “We moeten eerst de resultaten afwachten. Inderdaad, inhakend op de VVD, is de uitslag van de verkiezingen democratisch tot stand gekomen. Mickey Stern van BBC2014 onderstreepte deze woorden. “Wel zijn wij voorstander van de spreidingswet, maar willen niet vooruitlopen op het regeerakkoord. Wij richten ons in eerste instantie op de lokale politiek.”

Gilbert Mulder van de PvdA zei tot slot het een zwaktebod te vinden dat partijen in de raad zich verschuilen achter het landelijke beleid.

Foto: de Ontmoetingskerk in Sleen, één van de opvanglocaties voor Oekraïners.