Coevorden – Stephan Lazaroms sprak vanavond in namens de meeste bewoners van de Aleida Kramersingel, Aleida Kramerstraat, Coehoornstraat en Emmastraat. Hij uitte namens deze groep zorgen over het parkeren bij de nieuwe situatie die ontstaat door het Kasteelpark.

“Over het Kasteelpark waren de meeste bewoners enthousiast, maar hadden ook kanttekeningen bij met name het verdwijnen van parkeerplaatsen.“

Parkeergedrag gemeente

“Wij hebben”, aldus Lazaroms, “al meerdere keren aangegeven bij de gemeente dat het parkeergedrag van de medewerkers van de gemeente niet overeenkomt met de beleidsafspraken van 2012. Hier is toen afgesproken dat alle medewerkers van de gemeente hun auto’s moesten parkeren op de parkeerplaatsen bij De Pampert, ongeveer 300 meter vanaf het gemeentehuis. Dit heeft niets geholpen. Nu er werkzaamheden zijn op de Weeshuisweide zien wij nog steeds medewerkers parkeren in de genoemde straten. Door de betrokkenen van het project is ons vorig jaar verzekerd dat wij geen nadelige gevolgen zouden ondervinden van het verdwijnen van de parkeerplaatsen.”

Ambtenaren parkeerden tot voor kort veelal op de Weeshuisweide en weken reeds uit naar de aangrenzende straten, het parkeerterrein van Aleida Kramer en bij de Stadskerk. De parkeerdruk op de wijk is nu verhoogd. Een aantal ambtenaren houdt zich overigens wel aan de gemaakte afspraken.

Hij liet weten, dat de buurtbewoners zijn zijn geconfronteerd met maatregelen, die een groot probleem vormen voor het parkeren van de aanwonenden van de straten. Er was op 11 april een bijeenkomst, waarop ongeveer zeventig buurtbewoners aanwezig waren.

Parkeerverbod Aleida Kramersingel

“Wij zijn eerder nooit gehoord over de maatregelen. Zo is er aan de Aleida Kramersingel een bord geplaatst, parkeerverbod bord E1, op de stroken waar eerder nog geparkeerd mocht worden. Hierdoor zijn al snel zes tot acht parkeerplaatsen van de bewoners weggenomen terwijl die niet zijn benoemd in de plannen. In eerste instantie zou een deel van de parkeerplaats dat het dichtst bij de singel ligt,intact blijven. Dit is volgens de huidige tekening niet meer het geval, dit betekent ook weer vijf parkeerplaatsen minder.”

Zorg

De zorg van de bewoners is dat de genoemde straten een extra mogelijkheid gaat bieden voor medewerkers van de gemeente, ondernemers, winkeliers en winkelend publiek waardoor de bewoners geen ruimte meer hebben om te parkeren. “Dit gebeurt nu al en zal alleen maar toenemen”, stelde Lazaroms.

Verkeersluw

De buurtbewoners vragen zich af waarom de genoemde straten niet verkeersluw worden gemaakt en alleen beschikbaar zijn voor aanwonenden. “Mogelijk kunnen de plantenbakken uit de Coehoornstraat, Aleida Kramerstraat en Emmastraat weggehaald worden om meer parkeercapaciteit te creëren. Wij willen graag meedenken en verzoeken om inspraak om te komen voor een oplossing die voor eenieder acceptabel is.”

Juist vandaag kregen buurtbewoners een brief met een uitnodiging voor een bijeenkomst op maandag 12 juni. Wethouder Erik Holties maakte zijn excuses voor de late bezorging, omdat de brief al enige dagen klaar lag.

Het parkeergedrag van ambtenaren is niet bekend bij Holties en hij kon er daarom geen antwoord op geven.

Foto (Google Maps): deze parkeerplaatsen aan de Aleida Kramersingel zijn opgeheven door een parkeerverbod.