Coevorden – Tijdens de commissievergadering van afgelopen dinsdag, waarin de cultuurnota aan bod kwam, hield Geert Hubers een warm pleidooi voor het muziekonderwijs in deze regio. Hij werd vergezeld door leden van Excelsior Oosterhesselen.

“Als Muziekonderwijs Zuidoost-Drenthe zijn wij sinds 2019 in gesprek met de gemeente over het gemis en de noodzaak van een muziekvoorziening. De visie op cultuur spreekt ons op zich enorm aan. Er moet worden geïnvesteerd in opleidingen. Jammer genoeg wordt het belang van buitenschools muziekonderwijs, op bereikbare en betaalbare wijze, niet benoemd en uitgewerkt. Een jaar is onvoldoende om goed muziek te leren spelen, wij pleiten voor een periode van drie jaar.”

Daarmee vond hij een aandachtig gehoor van Lucie ter Waarbeek van de VVD. Ter Waarbeek: “Het is helder dat je in een jaar niet leert muziekspelen. U zei, dat er bij Excelsior 35 leerlingen zijn?” Dat beaamde Hubers, waarbij hij wees op de samenwerking met Crescendo Sleen. “Op de basisscholen worden kinderen al in aanraking gebracht met muziek. Na een jaar krijgen de kinderen de kans om in te stromen in het muziekonderwijs, met projectgelden van de gemeente.”

Marjan Nijenbanning van de PvdA vroeg naar de input vanuit Excelsior in de nota. “We zijn”, antwoordde Hubers, “al jaren in gesprek en hebben allerlei input gegeven.”

Wethouder Joop Slomp liet gaandeweg de vergadering weten dat gekozen wordt voor toegankelijk muziekonderwijs, niet voor het subsidiëren van een instelling. “Wij hebben voor muziekonderwijs gekozen voor één jaar, voor drie jaar wordt dat lastig met publiek geld”, stelde hij.

Cultuurhuis

Op de vraag van Lucie ter Waarbeek over de invulling van het Cultuurhuis zei Slomp: “Volgens mij is een rol in het Cultuurhuis toebedacht aan De Nieuwe Veste, zoals de raad heeft besloten.” De Nieuwe Veste heeft echter inmiddels de huur van het Cultuurhuis opgezegd en had gevraagd om extra ruimte en daarmee extra investeringen in de nieuwe school. Dat is door de raad afgeketst. De school gaat kijken hoe ruimte voor culturele activiteiten kan worden ingepast in de nieuwe school op Holwert-Midden of vraagt wellicht om een heroverweging van het besluit. Het is dan ook de vraag of De Nieuwe Veste terugkeert in het Cultuurhuis.

Broedplaats cultuur

In de cultuurnota wordt gesproken over een broedplaats voor cultuur naast Theater Hofpoort nu De Fabriek is gesloten. Jan Tempels van BBC2014 vroeg zich af hoe de ambities passen in het gemeentelijke huishoudboekje. “Er wordt gesproken over een tweede theaterlocatie. Ik vraag me af of dat in de stad moet of in de dorpen.” Hij noemde daarbij het toekomstige MFC Schoonoord.

Henk Bouwers van PPC vond het een goed idee om te kijken naar een tweede locatie voor het theater en noemde in dit verband Holwert-Midden.

Tot slot zei Lucie ter Waarbeek: “Het was een wat cultuurarme periode. Tijdens het culturele jaar is cultuur gegroeid tot een elementair onderdeel van de samenleving. Afgelopen jaar heeft de VVD regelmatig kunst en cultuur onder de aandacht gebracht en ideeën ingebracht. De raad is hierin niet meegegaan. Het stemt ons optimistisch, dat nu een keuze wordt gemaakt voor een basis voor cultuureducatie, waarvoor het Cultuurhuis een ideale centrale plaats is. Wel mis ook ik het expliciet noemen van muziekonderwijs. Het vergt jaren les voordat je goed kunt participeren in muziekgezelschappen.” Haar woorden klonken als muziek in de oren van Excelsior.