Coevorden – In ieder geval de komende drie jaren gaan het Stedelijk Museum Coevorden en de basisscholen Paul Kruger, Dr. Picardt en Mijndert van der Thijnen van scholengroep Fiers intensiever samenwerken op educatief gebied om onder meer de historie en het erfgoed van Coevorden op een leuke manier onder de aandacht te brengen.

Daarom werd vanmiddag een intentieverklaring getekend door museumdirecteur Rik Klaucke en Andrea Stevelink (directeur Mijndert van der Thijnen), Ageet van Dijken (Paul Kruger) en Hans Baron (Dr. Picardt).

“Er werd al wel samengewerkt, maar niet op een structurele manier. Scholen kwamen al wel voor rondleidingen en museumbezoek, maar we willen het contact verstevigen en vastleggen”, vertelt museumdirecteur Rik Klaucke. “We kunnen wel informatie geven aan de scholen, maar het is ook fijn om te horen wat er leeft in de scholen en wat de wensen zijn. Het gaat daarbij niet alleen om kennis, maar zeker ook om vaardigheden.” Andrea Stevelink, directeur van de Mijndert van der Thijnenschool voegt eraan toe: “We kunnen bijvoorbeeld met leerlingen, die graag met de handen werken, tentoonstellingen maken.” Volgend jaar is er in ieder geval een project met Herman Roozen, Stripmaker des Vaderlands. Het is de bedoeling om in een later stadium ook andere scholen van Fiers in de gemeente erbij te betrekken. Elke vorm van samenwerking kan afgestemd zijn op de betreffende school.

V.l.n.r. Hans Baron, Andrea Stevelink, Ageet van Dijken, Rik Klaucke