Zweeloo – Tijdens de afscheidsreceptie, waarop Bert Bouwmeester werd benoemd tot ereburger van de gemeente Coevorden, waren er diverse sprekers. “Om Bert te eren en te fileren”, aldus wethouder en eerste locoburgemeester Jeroen Huizing in de tuin van Herberg de Aelderstroom in Zweeloo.

Bouwmeester werd vanochtend van huis gehaald door alle brandweerkorpsen van de gemeente Coevorden. Na een rondrit was het eindpunt het gemeentehuis in Coevorden voor een afscheid van de medewerkers van de gemeente. Ceremoniemeester Huizing had zich grondig verdiept in de Kroniek van Coevorden en zorgde tussendoor voor verrassende teksten in de stijl van deze kroniek.

Joop Brink voerde eveneens het woord,. Hij gaf enige voorbeelden, die de kenmerken van Bouwmeester weergeven.”Coevorden en Brest hebben een heel bijzondere stedenband. Bouwmeester geeft de band met de stad in Wit-Rusland niet op, maar ondersteunt de band met de bevolking. Jaren geleden stond je pal achter de familie Qadiri in Aalden. De familie dreigde te worden uitgezet, maar daarmee was je het niet. Je moest er zelfs voor op het matje komen bij de minister, maar je bleef bij je standpunt.” De vaak uitvoerige verhalen van Bouwmeester kwamen ook aan bod. “Je praat terwijl te denkt en dan vergeet je wel eens een punt te zetten.”

Daniela Kösters (burgemeester Samtgemeinde Emlichheim), Jaap Ruiter (voorzitter Dorpsbelangen De Kiel) en Lineke Bennema (hoofd crisisbeheersing Veiligheidsregio Drenthe) vertelden op verzoek van Jeroen Huizing enige anekdotes. Zo stond Daniela Kösters soms doodsangsten uit als zij in de auto van Bouwmeester zat. “De maximumsnelheid werd regelmatig overschreden.” Van Karel Groen, directeur van de Eems Dollard Regio, kreeg Bouwmeester een bijzonder portret.

Tot ieders verrassing kwamen opeens het duo Harm en Roelof tevoorschijn, die in een lied onder andere uiteenzetten waarom Bouwmeester wel eens te laat op afspraken kwam. Ook een verrassing was de opkomst van de Miss Ganzenhoedster, Mini-Miss Ganzenhoedster en Mister Ganzenhoeder, die een presentje hadden voor de de burgemeester. Uiteraard mocht Bouwmeester het laatste woord hebben en hij bedankte iedereen. Dit keer zette hij wel een punt, want hij hield het vrij bescheiden. Daarna was het tijd voor het informele gedeelte.

Zie ook:

Burgemeester Bouwmeester ereburger gemeente Coevorden