Coevorden/Dalen – Vandaag was in Utrecht de zitting bij de Centrale Raad van Beroep over het geschil tussen de gemeente Coevorden en Jessica Poel uit Dalen. De uitkomst is, dat een schikking is getroffen: de gemeente betaalt de rekening voor de aanpassingen in de woning voor maximaal 20.000 euro.

De Centrale Raad van Beroep is het hoogste rechtsorgaan in Nederland dat in hoger beroep oordeelt over geschillen op bijvoorbeeld het terrein van sociale voorzieningen. Met de schikking komt een einde aan een lange strijd over de aanpassing van de woning.

De gemeente Coevorden en de inwoner van Dalen hadden sinds oktober 2019 een meningsverschil over de aanpassingen van haar woning die ze had aangevraagd via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente wees haar verzoeken af. Jessica Poel tekende bezwaar en beroep aan met als resultaat dat de twee partijen voor de gemeentelijke bezwarencommissie en de rechtbank belandden. Ook dat leidde niet tot een oplossing.

In haar woning kan de chronisch zieke Jessica Poel maar moeilijk uit de voeten door allerlei obstakels als een hoge drempel tussen de keuken en bijkeuken, de deuren zijn te smal voor een rolstoel en de keukenopstelling is te hoog.

De gemeente bood enkele alternatieven aan, maar die werden van de hand gewezen: de woningen waren kleiner en ook daar waren aanpassingen nodig. Het college vond de mogelijkheid van verhuizen gepast. “De Wmo wordt onuitvoerbaar als we de regels opzij zetten.”

Zie ook:

Gemeente gaat in beroep in zaak Jessica Poel