Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door de links aan te klikken.

Gemeente Coevorden – Gebied Zuid: voor het kappen van 6 bomen (aanvraag)

Coevorden – Burgemeester Gautiersingel 29: voor het realiseren van 2 appartementen (verleend)

Coevorden – Sint Jansstraat 4: voor het tijdelijk gebruiken van de machinefabriek als theater (verleend)

Dalen – Wettringerlaan 7 en 13: voor het splitsen van 2 appartementen naar in totaal 4 appartementen (verleend)

Verkeersbesluit Oude Coevorderweg te Dalen

Gemeente Coevorden – Tijdelijk afsluiten Oude Coevorderweg – Dalen

Uitvoeringsregeling Impuls Volkshuisvesting

Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2021

Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Drenthe 2016

Coevorden – Vlieghuis Europaweg 46: voor het kappen van 3 kastanjebomen (aanvraag)

Subsidieplafond Aanjaagfonds Evenementen 2020 tender twee

Peilbesluit Kampereiland, Mandjeswaard, Pieper en Zuiderzeepolder

Projectplan peilbesluit Kampereiland, Mandjeswaard, Pieper en Zuiderzeepolder

Coevorden – Grutto 7: voor het uitbreiden van het bedrijfspand (aanvraag)

Dalen, onttrekken en lozen van grondwater

Noord-Sleen – naast Zweeloërstraat 3: voor het bouwen van een woning in het kader van ruimte voor ruimte (aanvraag)

Sleen – Bontekoestraat ong.: voor het bouwen van een woning (aanvraag)

Wachtum – Koematen 2: voor het plaatsen van een carport (aanvraag)

Sleen – De Haarstdiek ong.: voor het aanpassen van de grondwal en het verplaatsen van de transformatorhuisjes (aanvraag)

Coevorden – Monierweg 14: voor de op- en overslag van diverse kunststof (plasticfolies) afvalstoffen

Geesbrug – Energiestraat 8: voor de uitbreiding met een nieuwe bedrijfsruimte voor opslag van de bestaande en reeds aanwezige materialen voor bronbemaling

Coevorden – Wulp 1: voor de uitbreiding met een distributiecentrum en kantoor