In de rubriek ‘Wie de wet kent….’ schrijft advocaat Jacques Johannink van Advocatenkantoor Johannink, gevestigd aan de Molenstraat 31 in Coevorden, over diverse zaken, die zich kunnen voordoen. Advocaat Johannink is werkzaam voor particulieren en ondernemers. Zijn werkterrein betreft arbeidsrecht, huurrecht, personen- en familierecht, koop en verkoop onroerend goed en procesrecht en beslag- en executierecht.

Hieronder volgt de tweede bijdrage.

Game over voor huurder

Een huurder van woonruimte vindt bij de kantonrechter vaak veel bescherming. Als de huurder de huur eens niet op tijd betaalt, dan staat hij niet direct op straat. Dat de huurder kan wonen in ‘zijn’ huis is namelijk van groot belang.

Maar wat als het recht verandert en de rechter geen bescherming meer geeft aan de huurder?

Lees eens hoe het de huurder verging die er jarenlang een potje van maakte. Deze huurder dacht blijkbaar, dat hij steeds opnieuw te laat mocht zijn met het betalen van de huur. Hij had in de periode van 2013 tot en met 2016 al drie keer een grote huurachterstand en ook drie keer oordeelde de kantonrechter dat de huurder de woning moest verlaten.

Maar steeds betaalde de huurder alsnog de huur en zo voorkwam hij uitzetting. Blijkbaar betaalde deze huurder in oktober 2018 de huur weer niet op tijd. Voor de vierde keer ging de verhuurder naar de kantonrechter, want hij wilde van de huurder af.

Maar omdat er slechts over twee maanden geen huur was betaald, mocht de huurder blijven. Hier was de verhuurder het niet mee eens en de zaak werd voorgelegd aan het gerechtshof in Leeuwarden. Op 15 oktober 2019 oordeelde het gerechtshof in deze zaak dat de huurder wel moest vertrekken, hoewel de achterstand in de betaling van de huur toen al was weggewerkt.

Dat de huurder een sociale huurwoning huurde, deed er in dit geval ook niet toe. Ook het gerechtshof vond het wel belangrijk dat de huurder kan blijven wonen. Maar ook de verhuurder heeft belangen, zo oordeelde het gerechtshof. Deze huurder betaalde over een zeer lange periode de huur veel te laat.

Er waren meer dan dertig aanmaningen verzonden aan de huurder en er waren drie procedures gevoerd. Dan hoeft de rechter niet alleen te kijken naar de vraag hoe groot de achterstand op het moment van het oordeel is. Op enig moment gaat het er namelijk niet alleen meer om of de huur is betaald, maar ook om de vraag of de organisatie van de verhuurder niet te zwaar belast wordt.

Het over een zo lange periode niet betalen van huur is dan niet meer goed te maken met het uiteindelijk toch weer, maar veel te laat, betalen van de huur! Zo kwam er voor deze huurder een eind aan de huurovereenkomst. De huurovereenkomst is ontbonden per 15 oktober 2019.

Game over voor deze huurder!

De rechters gaan dus steeds meer kijken naar het totaalplaatje. In het recht betekent dit, dat ‘alle omstandigheden van het geval’ belangrijk zijn. Het gaat niet meer alleen om vaste aspecten van een bepaalde zaak, zoals bij de huur het woongenot en het betalen van de huur. De rechter kan op veel meer aspecten letten!

Advocaat Jacques Johannink