In de rubriek ‘Wie de wet kent….’ schrijft advocaat Jacques Johannink van Advocatenkantoor Johannink, gevestigd aan de Molenstraat 31 in Coevorden, over diverse zaken, die zich kunnen voordoen. Advocaat Johannink is werkzaam voor particulieren en ondernemers. Zijn werkterrein betreft arbeidsrecht, huurrecht, personen- en familierecht, koop en verkoop onroerend goed en procesrecht en beslag- en executierecht.

Beter een goede buur dan een verre vriend?

Ik lees veel uitspraken van rechters. Dat hoort bij mijn beroep. Bij de ene uitspraak krijg je soms de slappe lach, bij de andere krijg je soms bijna een traan. Bij weer andere uitspraken denk je: waar gaat dit over!

Zo las ik een uitspraak van de Hoge Raad van 13 maart 2020.

Twee buren procederen over een stukje grond en de plaats van de schutting.

Er waren interessante vragen, onder andere:

  • op wiens grond stond tussen 1999 en 2013 een tegelmuur (90 cm hoog en gemaakt van gestapelde tegels van 50 bij 50 cm)?
  • op wiens grond stond de schutting die in 2013 in de plaats kwam van de tegelmuur?
  • stond die schutting niet recht op de kadastrale grens en in één hoek maar liefst 29 cm op grond van de andere buur?
  • voor wiens rekening zou het onderhoud van de nieuwe schutting komen?

Als je er niet bij betrokken bent, dan vraag je je af of een dergelijk probleem bij rechters moet komen. Maar als je er samen niet uit kunt komen, dan moet de rechter het maar oplossen en de knoop doorhakken.

Het probleem waar de Hoge Raad in 2020 een uitspraak over deed was blijkbaar wel lastig en ook in juridische zin principieel. Kennelijk stonden de twee strijdende buren er ook erg principieel in. Dan kom je er samen vaak niet uit.

De Hoge Raad kan overigens afzien van een inhoudelijke beoordeling van een zaak, indien de klagende partij onvoldoende belang heeft bij zijn of haar beroep. Dat mag ook, wanneer de klacht niet succesvol kan zijn én de zaak in het kader van de “rechtseenheid” of “rechtsontwikkeling” onvoldoende belangrijk is. Deze zaak heeft de Hoge Raad wel inhoudelijk behandeld.

Sinds april 2014 kende deze zaak al een uitspraak van een rechtbank en twee uitspraken van een gerechtshof. De Hoge Raad deed de zaak niet zelf af, maar gaf opdracht aan een ander gerechtshof om de zaak verder te behandelen.

Het zal je maar overkomen! Het verhaal (en de strijd) gaat dus verder.

Beter een goede buur dan een verre vriend? U kent dat gezegde wel.

Wanneer u kijkt naar programma’s als ‘De Rijdende Rechter’ of ‘Mr. Frank Visser doet uitspraak’, dan ziet u hoe fel de strijd tussen buren soms kan zijn. De emoties lopen hoog op. Niet iedereen heeft een goede buur.

Denkt u misschien dat u geen buurman of buurvrouw hebt? Zodra een ander grond heeft of gebruikt die direct aansluit op uw grond, of op de grond waar u als huurder woont, of die u als huurder gebruikt, dan is er sprake van een buurman of buurvrouw. Grenst uw grond aan de zee, aan de duinen of aan het strand, dan kan de Nederlandse Staat uw buurman zijn. Grenst uw grond aan de grens met Duitsland, dan kan uw buurman een Duitser of zelfs de Bondsrepubliek Duitsland zijn.

Het burenrecht is niet gemakkelijk. We kennen in Nederland 22 wetsartikelen die specifiek gewijd zijn aan ‘Bevoegdheden en verplichtingen van eigenaars van naburige erven’. Naast deze specifieke artikelen zijn er nog veel andere wetsartikelen die betrekking hebben op de rechten en verplichtingen van buren.

Uw buur hoeft niet uw vriend te zijn, maar voorkom wel problemen. En als er wel een meningsverschil ontstaat, probeer het dan wel eerst samen op te lossen.
Met een goed gesprek, ook op anderhalve meter afstand, zijn problemen vaak wel op te lossen.