Coevorden – De zorginstellingen binnen de gemeente worden uitgedaagd om een zodanige voorbereiding, innovatieve aanpak of protocollering te ontwikkelen, dat bewoners van zorginstelling in voorkomende gevallen zoveel mogelijk een normaal levensritme kunnen handhaven. Een motie van deze strekking werd ingediend door de PvdA en kreeg unanieme steun.

“De coronacrisis”, aldus de PvdA, “heeft diep ingegrepen in de samenleving. De zorgsector was onvoldoende voorbereid op het omgaan met een besmettelijke virusziekte als corona.” Waar het ontwikkelen van de aanpak of innovatie tot kosten leidt, wil de PvdA de stimuleringsregeling innovatie in de zorg openstellen.