Coevorden – De motie van de VVD, mede ondertekend door BBC en PvdA, over actualiseren van de woonvisie kreeg de steun van de volledige raad.

“Om mensen te interesseren die willen werken en wonen in Coevorden is het belangrijk om een duidelijke lange termijnvisie te hebben. Waar willen we naar toe als Coevorden, wat willen we zijn? We hebben historie, een vestigingsstad en prachtige buitendorpen en gebieden. Daar ligt onze kracht. Die moeten we uitdragen en daar kunnen we mee beginnen in een actualisering van de woonvisie. We zullen moeten ophouden om in krimp te denken, dat de jeugd wegtrekt naar de grote steden en dat er alleen maar vergrijzing is, ophouden met een negatieve insteek”, aldus Bernette Sieben van de VVD.

Te star

“Vanuit de visie zullen we positief moeten zijn en juist aanbod creëren. De markt verandert, er is een beweging in het kleiner worden van de huishoudens, er komen steeds meer eenpersoonshuishoudens, zowel van jongeren als van ouderen. Dat biedt kansen in zowel de stad als de dorpen en de huidige woonvisie is daar te star in.”

“De woonvisie is in december 2017 vastgesteld. Daarin worden verschillende thema’s behandeld waarbij de demografische ontwikkeling een grote rol speelt en waarbij wordt uitgegaan van krimp. Gezien alle ambities van de gemeente op het gebied van wonen, werken, toerisme en onderwijs dient de woonvisie daarop aan te sluiten. Het is voor de actualisering van de woonvisie noodzakelijk om de verschillende woonbehoeftes in kaart te brengen. De huidige marktontwikkelingen vragen om een flexibele invulling en veranderende woonmogelijkheden”, zo waren de overwegingen.

Door het aannemen van de motie dient de woonvisie te worden geactualiseerd naar een een toekomstbestendige woonvisie waarbij rekening wordt gehouden met de marktontwikkelingen en woonbehoeftes. De vernieuwde woonvisie moet uiterlijk 1 januari aan de raad worden aangeboden.