Coevorden – De recente opgravingen in de Friesestraat-Noord worden vastgelegd voor het nageslacht. De gemeente heeft nog overwogen een kijkmiddag te organiseren, maar vanwege de coronaperikelen wordt daarvan afgezien. Na het aanbrengen van de riolering gaat het zand erover in de Friesestraat en wordt verder gewerkt aan de herinrichting van de centrumstraten.

Zie ook:

Marc Slagter maakt filmpje opgravingen