Sportverenigingen in Drenthe kunnen opnieuw hulp krijgen als het gaat om verduurzaming van hun accommodaties. Gedeputeerde Staten  stellen voor om 389.250 euro subsidie te verlenen aan stichting SportDrenthe om het project ‘Drenthe Sport Duurzaam’ voort te zetten. Hiermee kan SportDrenthe 155 buitensportverenigingen de komende drie jaar adviseren en begeleiden bij het verduurzamen van hun sportaccommodaties.

SportDrenthe wil graag de komende jaren vervolgstappen zetten met het project ‘Drenthe Sport Duurzaam: op weg naar klimaatneutraal’. De ambitie is om tot en met juni 2024 bij tachtig sportverenigingen energiescans te laten uitvoeren, tenminste 65 sportverenigingen te activeren om te investeren in verduurzaming en tien sportverenigingen actief te begeleiden naar een energieneutrale accommodatie. Daarnaast wordt een speciale toolkit ontwikkeld met een stappenplan, zodat besturen van buitensportverenigingen beter weten wanneer welke acties ondernomen moeten bij verduurzaming van hun accommodaties.

Resultaten

SportDrenthe voerde van 2017 tot en met 2020 samen met het Drents Energieloket en de Natuur en Milieufederatie Drenthe de opdracht uit om buitensportverenigingen te activeren om hun energielasten omlaag te brengen. Deze samenwerking leidde tot mooie resultaten.

Zo zijn er 130 energiescans en 102 begeleidingstrajecten uitgevoerd. 80 procent van de Drentse sportverenigingen die een energiescan hebben laten uitvoeren, namen daarna energiebesparende maatregelen. Ongeveer 55 procent van de genomen maatregelen is uitgevoerd door Drentse bedrijven. Ook voerden leden van de verenigingen veel werkzaamheden zelf uit. Positieve bijvangst was dat veel leden van de begeleide sportverenigingen kennismaakten met het Drents Energieloket. Zij wonnen daar informatie in over mogelijkheden om thuis de energielasten omlaag te brengen.

Het project en de samenwerking met de Drentse gemeenten leidde tevens tot bredere spin-off dan vooraf verwacht. Zo kwamen van enkele Drentse gemeenten extra subsidies en laagrentende leningen beschikbaar voor sportverenigingen, waardoor bijvoorbeeld ledveldverlichting is aangeschaft en verwarmingsinstallaties (eerder) konden worden vervangen. Ook maakt een aantal sportverenigingen gebruik van de Energielening Drenthe van de Stichting Drentse Energieorganisatie (DEO), en van de BOSA-regeling van het ministerie van VWS, een regeling ter stimulering van Bouw en Onderhoud van Sportaccommodaties.