Coevorden – In de extra raadsvergadering van vanavond werden de vier wethouders geïnstalleerd: Steven Stegen en Bea Meppelink-de Jager van BBC2014, Joop Slomp van de PvdA en Jeroen Huizing van het CDA.

Huizing en Stegen waren ook in de vorige coalitie wethouder, Joop Slomp is de opvolger van Joop Brink en Bea Meppelink-de Jager is als vierde wethouder toegevoegd aan het college. Voordat tot installatie kon worden overgegaan, moest er eerst worden gestemd. Dat gebeurde per stembriefjes aangezien er over personen werd gestemd. Drie wethouders kregen de volledige steun van de raad. Steven Stegen kreeg 21 stemmen voor en vier stemmen tegen.

Na de verkiezingen waren Huizing, Slomp en Meppelink geïnstalleerd als raadslid. Door hun benoeming als wethouder werden drie nieuwe raadsleden geïnstalleerd. Dat zijn Jan Tempels uit Dalerveen van BBC2014 (die overigens ook in de vorige periode al raadslid was), Albert Lubbelinkhof uit Coevorden van de PvdA en Jacqueline Streutker-Lanjouw uit Coevorden van het CDA.

Tevoren gaven de fracties nog hun reactie op het coalitieakkoord en werd gesproken over de ontheffing van de verhuisplicht voor Steven Stegen. Daarover volgt morgen meer.