Coevorden – Wethouder Steven Stegen (BBC2014) heeft andermaal ontheffing van de verhuisplicht voor een jaar gekregen. Dat bleek woensdagavond tijdens de extra raadsvergadering waarin de wethouders werden geïnstalleerd. PAC stemde tegen het verzoek van Stegen.

Na het vertrek van Jan Zwiers als wethouder van BBC2014 in februari 2020 werd Steven Stegen uit Eerste Exloërmond wethouder. Hij is geboren en getogen in Schoonoord, destijds gemeente Sleen en sinds 1998 gemeente Coevorden. Het was zijn intentie om na de verkiezingen in 2022 weer wethouder te worden. Dat is inmiddels een feit. Omdat dat in 2020 nog onzeker was, vroeg en kreeg hij ontheffing voor twee jaar. Ook in zijn demissionaire periode na de verkiezingen kreeg hij ontheffing. Destijds zei hij, dat hij bij herbenoeming voor vier jaar bereid zou zijn naar de gemeente Coevorden te verhuizen.

Gemeentewet

Volgens de Gemeentewet moeten wethouders in de gemeente wonen waarin zij werkzaam zijn. Die plicht geldt ook voor de burgemeester en de raadsleden. De gemeenteraad kan jaarlijks een besluit nemen over ontheffing. Zo’n ontheffing kan in bijzondere gevallen telkens met een periode van maximaal één jaar worden verlengd.

“Alleen in bijzondere gevallen”

Jerry Stoker van PAC wees erop, dat alleen in bijzondere gevallen ontheffing kan worden verleend volgens de wetgeving. “Stegen heeft eerder uitgesproken van plan te zijn om te verhuizen als hij opnieuw wethouder zou worden. In zijn brief met het verzoek om ontheffing staan geen belemmeringen en maakt dit niet tot een bijzonder geval. Op grond van welk bijzonder geval zouden wij ontheffing moeten verlenen?

Floris Vulto VVD vroeg zich af wat de status is van de eerder gedane belofte van de wethouder. “In uw brief van 2 mei rept u niet over een voorgenomen verhuizing. Welke zwaarwegende argumenten voert u hiervoor aan?”

Verhuizen nu geen optie

In eerste instantie reageerde Henk Mulder, fractievoorzitter van BBC2014: “Zwaarwegende redenen zijn de huidige woningmarkt. En, dertig tot veertig procent van de wethouders woont niet in de gemeente waarin zij werken.”

Steven Stegen kon zich de discussie wel voorstellen, maar voelde zich ook wat overvallen. “Anno 2022 is het niet heel uitzonderlijk dat een wethouder niet in de gemeente woont waarin hij werkt. De reden, dat ik niet de intentie heb om te verhuizen heeft te maken met de privésituatie. Onze hobby (de paardensport, -redactie) vraagt om bepaalde voorzieningen. Op dit moment is verhuizen daarom geen optie.”

PAC tegen

Jerry Stoker reageerde met name op de argumenten van Mulder: “We hebben nu eenmaal te maken met de wet- en regelgeving die voorschrijft dat een wethouder woont in de gemeente waarin hij werkt. Daarom stemmen wij tegen dit voorstel.

Voedingsbodem

Floris Vulto van de VVD toonde waardering voor de openheid van de wethouder, maar wees eveneens op de wetgeving. “Wethouders dienen deel uit te maken van de lokale gemeenschap. Het is ons niet gebleken dat er zwaarwegende persoonlijke omstandigheden zijn. Op deze manier creëren we wel een bepaalde voedingsbodem om niet te verhuizen. Wij zien toch graag, dat de wethouder zijn toezeggingen nakomt. We zijn nu wel bereid om de wethouder een jaar ontheffing te verlenen.”

BBC2014, PvdA, CDA en PPC gingen zonder meer akkoord. Toch liet de PvdA liet zich eerder al eens kritisch uit over de ontheffing. Zo zei toenmalige raadslid Joop Slomp in de raadsvergadering op 1 maart: “We hebben er al vaker wat over gezegd. Bij de invoering van het dualisme werd het ingezetenenprincipe gehandhaafd, omdat een bestuurder binding moest hebben met de lokale gemeenschap. De ontheffing kan per jaar worden verleend als stimulans dat een wethouder in de gemeente gaat wonen. We snappen de praktische redenen, maar hoe wij er principieel in zitten, mag duidelijk zijn.”