Coevorden – Het Van Heutszpark in Coevorden kwam dinsdagavond tijdens de behandeling van de kaderbrief door de gemeenteraad regelmatig aan bod. De overlast van ganzen, fatbikes en de onderhoudstoestand van het park waren de onderwerpen.

Ganzen

Ton Soppe van BBC2014 had contact gehad met Faunabeheer Drenthe. “Die erkende het probleem en ik vraag me af of de wethouder kan inzetten op overleg met Faunabeheer.” Hij pleitte voor het maken van een ganzenbeheersplan. Wethouder Jeroen Huizing zegde overleg met Faunabeheer toe. Ook andere fracties als VVD en PAC spraken over het ganzenprobleem.

Verschralen grond is beste oplossing

Trizin Hof van Hofganzen in Dalen (Akka’s Ganzenparadijs) laat desgevraagd weten in overleg te zijn met de gemeente over een ganzenbeheerplan. “De boerenganzen in het park zijn geen probleem. Die krijgen maar een paar jongen. Het gaat echter om de grauwe ganzen. Die zitten normaliter bij Ossehaar, langs het Stieltjeskanaal en bij de tussenwateren bij bijvoorbeeld de Ballast en het EDS-plein. Daar krijgen zij hun jongen en trekken vervolgens zwemmend of lopend massaal naar het park. Dat heeft een reden: het park heeft veel eiwitrijk gras. We moeten dus zorgen om het park zo onaantrekkelijk mogelijk te maken door het gebied te verschralen. De gemeente zou de paden meer moeten schoonmaken.”

De hoeveelheid ganzen is van tijdelijke duur. “Nadat de grauwe ganzen jongen hebben gekregen om vervolgens naar het park te gaan verblijven zij daar tot eind juli. Dan gaan ze allemaal weer weg naar hun oude, vertrouwde stek.”

Het wegvangen van ganzen vindt Trizin geen goed idee. “Volgend jaar ontstaat namelijk hetzelfde probleem, omdat het park heel aantrekkelijk is. Verschralen is het beste om het park onaantrekkelijk te maken. Bovendien vermindert het aantal ganzen daardoor op een natuurlijke manier.”

Fatbikes

Soppe wees daarnaast op de fatbikes. “Die vormen een gevaar in het park waar veel fietsers en wandelaars zijn. Onder andere bewoners van De Schutse hebben er last van.” Wethouder Erik Holties zoekt in eerste instantie contact met De Schutse al zei Soppe dat het probleem meer mensen treft. Overigens vormen fatbikes ook elders een gevaar en nemen de klachten verder toe.

Verbetering park

Irma Talens van de VVD richtte haar pijlen ook op het park. “De Weeshuisweide ziet er mooi uit, maar we zien tegelijkertijd dat het Van Heutszpark verpaupert.” Zij pleitte voor verbetering en het maken van een verbinding tussen het centrum en het park. Haar vraag was hoe het college tegen het park aankijkt. Huizing reageerde: “We zijn aan het bekijken of iemand met een afstudeeropdracht een plan kan maken. Wat is de oorspronkelijke gedachte achter het park en welke mogelijkheden zijn er voor herstel zijn daarbij de vragen.”

Historie park

Het park wordt in oorsprong gekenmerkt als een park in Engelse landschapsstijl. Het ontstond vanaf 1907 en werd in 1915 uitgebreid aan de hand van een ontwerp van landschapsarchitect L.A. Springer. De stervorm van de oude vesting is zichtbaar in de grachten. In het park werd onder andere een fonteingrot aangelegd.