Coevorden – De werkzaamheden in de Schoolstraat, Bakkersteeg en het kruispunt met de Wilhelminasingel zijn inmiddels afgerond.

Het besluit van de gemeenteraad om autoverkeer in de Friesestraat-Noord tussen het Stationsplein en de Schoolstraat moet nog worden bekrachtigd door een verkeersbesluit voordat autoverkeer daadwerkelijk de straat in mag. De openstelling is alleen tijdens openingstijden van de winkels. Daarna wordt dit deel afgesloten door middel van zakpalen, waarvoor de kastjes inmiddels zijn geplaatst.  De route gaat vanaf het Stationsplein door de Friesestraat-Noord en vervolgens via de Schoolstraat naar de Wilhelminasingel.

De gemeente laat desgevraagd weten, dat de huidige verkeersregels nog steeds van kracht zijn totdat het  nieuwe verkeersbesluit in werking treedt.

De rijrichting van de Schoolstraat is nu nog vanaf de Wilhelminasingel. Wel rijden auto’s al in de Friesestraat in, omdat niet duidelijk is dat dat nog niet mag. Zij verlaten vervolgens het centrum via de Schoolstraat tegen de huidige rijrichting in. Bovendien komen auto’s vanaf de Wilhelminasingel de Schoolstraat in, waardoor hachelijke situaties ontstaan.  De rijrichting wordt straks omgedraaid en hetzelfde geldt voor de Bakkersteeg. De rijbaan voor auto’s, vrachtwagens en fietsers in de Schoolstraat wordt 3,80 meter breed. Er zijn stalen hekjes en paaltjes tussen de rijbaan en de stoep geplaatst om te voorkomen, dat auto’s op de stoep worden geparkeerd of over de stoep rijden. Er geldt straks een maximumsnelheid van 30 km/u.

Zie ook:

Erg duidelijk is het niet