Dalen – De werkgroep Wonen van Dorpsbelangen Dalen wil graag bijdragen aan een leefbaar dorp, waar jong en oud prettig kan wonen en leven. Er wordt een enquête gehouden om te inventariseren welke inwoners van Dalen willen deelnemen aan burgerinitiatieven om te komen tot bouwplannen.

In de dorpsvisie van Dalen staat, dat we vraag en aanbod van woonruimte zo goed mogelijk willen afstemmen. Onderzoek onder starters en senioren heeft aangetoond dat er duidelijk behoefte is aan woningen voor deze doelgroepen in Dalen.

De gemeente Coevorden heeft de nieuwe woonvisie voor de stad en dorpskernen binnen de gemeente vastgesteld. Dit betekent dat burgerinitiatieven worden toegejuicht om gezamenlijk tot een bouwlocatie en bouwplan te komen. In Sleen en Gees hebben soortgelijke burgerinitiatieven tot een succes geleid.

De enquête bestaat uit twee delen. De ene is voor de hoofdbewoners en de andere voor nieuwe woningzoekenden. De ingevulde enquêteformulieren kunnen worden ingeleverd aan de Oude Dalerveensestraat 18a. De voorkeur gaat uit naar het digitaal invullen door een van de onderstaande QR-codes te gebruiken. Als inwonende kinderen of uitwonende kinderen die willen terugkeren naar Dalen specifieke wensen hebben, dan kunnen zij een extra formulier voor nieuwe woningzoekende invullen. Het wordt op prijs gesteld als naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer worden vermeld.

Het enquêteformulier is hier te bekijken of scan de QR-code.