Regio – Veiligheidsregio Drenthe laat via Facebook weten, dat de Duitse politie vraagt om uit de gebieden met wateroverlast te blijven en afsluitingen te respecteren, zodat hulpverleners hun werk kunnen doen. Als gevolg van het hoge water zijn veel wegen afgesloten.

Waterschap Vechtstromen meldt, dat de waterstanden een dalende trend laten zien. Op een aantal plaatsen is de Vecht ver buiten haar oevers getreden. Wel heeft de Vecht op donderdag 28 december in Nederland zijn hoogste punt bereikt en begint in Duitsland nu langzaam te dalen.

Risico’s

Maar het waterschap blijft alert. “De bodem en de waterlopen zijn volledig gevuld en de komende dagen wordt opnieuw neerslag verwacht, waardoor de waterstanden kunnen stijgen. Verder kunnen de taluds en oevers instabiel worden door de langdurige blootstelling aan water.” Het waterschap verzoekt daarom om alleen gebruik te maken van verharde wegen. Ook het dalende water brengt risico’s mee. Zo kunnen bepaalde wegen en fietspaden weer begaanbaar worden, maar er ligt wel veel modder op en eventueel drijfhout.

Fotograaf Mariëlle Hensums (www.hensums.nl) maakte de foto’s aan zowel Duitse als Nederlandse zijde.