Coevorden – Waterschap Vechtstromen is gestart met het baggeren van de vijvers in de wijk De Heege in Coevorden. De sliblaag wordt uit de vijvers gehaald en de duikers tussen de vijvers worden gereinigd.

Voorafgaand aan de werkzaamheden worden die vijvers waar vissen zich niet naar andere vijvers kunnen verplaatsen afgevist door een deskundige visser. De vissen gaan (tijdelijk) naar andere vijvers.

De bagger wordt met een schuifboot naar overslaglocaties geschoven waar een kraan de bagger uit het water haalt en overslaat in een vrachtwagen. De vrachtwagens met vloeistofdichte  laadbakken voeren de baggerspecie via de straten in wijk richting de Euregioweg af naar een erkende verwerkingslocatie.

Het waterschap probeert overlast in de omgeving tot een minimum te beperken, maar kan dit niet helemaal voorkomen. De baggerwerkzaamheden duren naar verwachting tot eind november 2023.

Het waterschap laat wateren zoals beekjes, kanalen en vijvers gemiddeld eens in de tien jaar baggeren of eerder als dat nodig is. Door het weghalen van de bagger wordt niet alleen de bodem schoongemaakt, maar wordt een watergang of vijver ook wat dieper. Daardoor stroomt het water beter door, remt de algengroei en verbetert de waterkwaliteit.