Coevorden – Onder het motto ‘Het Cultuurhuis moet gevuld worden!’ diende de VVD-fractie tijdens de raadsvergadering van dinsdagavond een motie in. Lucie ter Waarbeek van deze fractie pleitte voor huisvesting van een muziekschool en mogelijk een dansschool in het inmiddels nagenoeg leegstaande Cultuurhuis, onderdeel van Hof van Coevorden. Onlangs vertrok dansstudio In2Dance en ook De Nieuwe Veste heeft de huur opgezegd.

De andere fracties vonden de inhoud van de motie “sympathiek”, maar stemden toch tegen. Zij vinden het indienen van de motie te vroeg en willen wachten op de Cultuurnota, die waarschijnlijk voor de zomervakantie wordt gepresenteerd. De besluitvorming, zo liet wethouder Joop Slomp weten, is dan vervolgens in september.

Gemis

“Verenigingen”, aldus Lucie ter Waarbeek, “hebben steeds meer moeite om jonge aanwas en nieuwe leden te krijgen. Te weinig kinderen krijgen nog muzieklessen, mede door de beperkte mogelijkheden om muzieklessen te volgen. Sinds CQ is verdwenen, is er geen muziekschool meer die centraal gehuisvest is in Coevorden. Muziek- en cultuuronderwijs is een groot gemis. Wat sport is voor het lichaam, is muziek voor de geest.” Zij zei verder, dat het jammer is als kinderen niet de kans krijgen zich op deze manier te ontplooien. “Terwijl dat in andere gemeenten wel kan. Ga eens kijken in andere gemeenten”, was haar oproep.

Zij ziet wel positieve ontwikkelingen. “De gemeente heeft concrete plannen om het culturele leven weer nieuw leven in te blazen, er is een cultuurnota aanstaande. Daarnaast zijn er initiatieven in de vorm van een muziekschool en dansschool die alle steun verdienen op een prachtige centrale locatie. Wij zijn van mening dat deze locatie de inwoners en met name ook de jeugd van Coevorden een uitgelezen kans biedt weer muziek-, toneel- en dansonderwijs te krijgen.”

Muziekschool

Ter Waarbeek wees op Muziekschool Pianoforte, die sinds enkele maanden actief is in de gemeente Coevorden en daarvoor gebruikmaakt van scholen. Op de vraag vanuit de raad of deze muziekschool belangstelling heeft voor het Cultuurhuis was het antwoord ja. “Ik heb”, aldus Lucie ter Waarbeek, “contact gehad met de directrice. Zij had vorig jaar contact gehad met de gemeente over het Cultuurhuis, maar daarop werd niet ingegaan.”

De VVD vindt, dat de leegstand van het cultuurhuis afbreuk doet aan de leefbaarheid van de binnenstad. “Er hoeft niet langer te worden gewacht met het nemen van stappen die bijdragen aan het verbeteren van de cultureel-economische positie van Coevorden. Het college moet proactief handelen in het aanbieden en verhuren van de ruimte in het Cultuurhuis. Dat moet onder aantrekkelijke voorwaarden.” Zij pleitte voor een tarief, dat kostenneutraal is.

Carte blanche

Dat vond Paulien Blaauwgeers van het PAC wat te vrijblijvend. “Wat is een juiste bijdrage, het lijkt op carte blanche. Bovendien zijn vraag en aanbod een taak van de cultuurcoach, die daarmee druk bezig is. Wat voegt deze motie hieraan toe?” Ook Henk Bouwers van PPC wil meer weten over de kosten.

Jan Tempels van BBC2014 vroeg of wethouder Jeroen Huizing plannen heeft en of er onderzoek wordt gedaan. Jacqueline Streutker van het CDA wees op de culturele activiteiten, die op school worden aangeboden. “Maar als geen gebruik wordt gemaakt van het Cultuurhuis, wat gaat er dan met het gebouw gebeuren?”, vroeg zij zich af.

Wethouder Steven Stegen zei in zijn reactie dat de VVD te prijzen is om te wijzen op het belang van het Cultuurhuis. “Overigens heeft de gemeenteraad onlangs besloten, dat De Nieuwe Veste na realisering van de nieuwbouw weer gebruik mag maken van het Cultuurhuis. Het voorstel om 500 m2 aan het nieuwe schoolgebouw toe te voegen, haalde het niet.

Tot slot zei Lucie ter Waarbeek de houding van de andere fracties te betreuren. “We kunnen wel wachten op de Cultuurnota, maar dan schuiven we het weer voor ons uit.”

Foto: Google Maps.