Dalen – Met het aanbieden van de cursus ‘Meer vrijwilligers in kortere tijd’ van Sport Drenthe gaat voetbalvereniging Dalen binnenkort nieuwe vrijwilligers binden. Op woensdag 10 juni houdt de club daarvoor een speciale belavond.

Betrokken leden van belang

De club vindt het hebben van betrokken leden van groot belang. De insteek van de vereniging is dat ieder lid iets bijdraagt en dat daarnaast de talenten van vrijwilligers zo goed mogelijk worden benut. De vereniging probeert te zorgen voor een zo optimaal mogelijke bezetting van de verschillende functies binnen de vereniging. Het bestuur vindt het daarbij belangrijk dat taken over zoveel mogelijk vrijwilligers worden verdeeld. Vele handen maken immers licht werk.

Cursus

De  cursus ‘Meer vrijwilligers in kortere tijd’ gaat over het werven en behouden van vrijwilligers, maar ook over het verlagen van de werkdruk door taken beter te verdelen. “VV Dalen is een bloeiende vereniging en een vereniging met ambitie”, geeft voorzitter Riekus Hazelaar aan. “Die ambitie brengt met zich mee dat er meer vrijwilligers nodig zijn om de verenigingsdoelen te bereiken. We hebben geïnventariseerd voor welke taken binnen de vereniging meer handen gewenst zijn. De taken die binnen de vereniging verricht worden zijn erg divers.”

Passende taken

Riekus benadrukt dat er voor ieder lid dat zijn of haar steentje wil bijdragen wel een klus naar wens is. In eerste instantie wordt gekeken naar de talenten en interesses van geïnteresseerden en daar wordt een passende taak bij gezocht. Dat maakt het volgens Riekus voor de nieuwe vrijwilligers erg leuk om met een taak aan de slag te gaan.

Cursusleider Anne Prins: “Vrijwilligerswerk is het fundament van de sport. De sport in Nederland wordt gedragen door de eigen leden. Hoe breder dat draagvlak is, hoe gezonder de vereniging! Het is fantastisch dat ook deze vereniging er helemaal voor gaat om het fundament van hun vereniging te verstevigen.”

Voorzitter Riekus Hazelaar kijkt met plezier uit naar de belavond op woensdag 10 juni. “Iedereen heeft het druk, maar iets doen voor je vereniging hoort erbij”, zo stelt hij. “Onze vraag zal niet zijn wie er wat wil doen, maar wat men wil doen. Voor iedereen is wel iets passends te bedenken. Op die avond zullen zoveel mogelijk leden persoonlijk benaderd worden om meer voor de vereniging te gaan betekenen”, zegt de voorzitter.

Voor meer informatie: Riekus Hazelaar, 06-51350662; Derk Lennips, 06-20997705; Richard Spang, 06-10125785; Anneke Boorsma, 06-15157785.

Bron: vv Dalen