Regio – Na zestien jaar heeft de Voedselbank Zuidoost-Drenthe een nieuwe website. Een primeur voor het noorden is dat iedere bezoeker in een webshop één of meer producten kan kiezen om direct aan de Voedselbank te doneren.

Binnenkort bestaat de Voedselbank Zuidoost-Drenthe zestien. In die periode is er veel veranderd in de manier waarop mensen met elkaar communiceren. Een van de middelen om de Voedselbank onder de aandacht te brengen en cliënten te laten weten van het bestaan is de website. Met de belangeloze hulp van Promo Reclame is een site ontwikkeld die op de eisen van deze tijd is toegesneden. Een helder en eenvoudig menu vertelt de belangstellende hoe een pakket kan worden aangevraagd, hoe de organisatie in elkaar zit en, geheel nieuw, hoe op een eenvoudige manier geld of goederen kunnen worden gedoneerd.

In de webshop is het mogelijk om voor de prijs die ook in de winkel betaald moet worden een product aan de Voedselbank te doneren. Er wordt direct afgerekend en het bedrag staat meteen op de bankrekening van de Voedselbank. In tijden waarin het aanbod van producten schaars is, kan de Voedselbank via de fondsen die met deze donaties worden gevuld, producten kopen.

Ook is het mogelijk via de site direct geld te doneren. De donateur krijgt een bewijs van donatie. Dat kan door een bedrijf of particulier gebruikt worden bij de belastingaangifte, aangezien de Voedselbank de zogenoemde ANBI-status heeft.

Meer weten? Kijk dan op www.voedselbankzuidoostdrenthe.nl.