Aalden – Het azc in Aalden gaat op haar eigen terrein woonunits plaatsen waarin tijdelijk vijftig extra asielzoekers worden opgevangen. De tijdelijke huisvesting is eind 2022/begin 2023 klaar.

Het COA heeft te maken met een hoge bezettingsdruk voor de opvang van asielzoekers en is in heel Nederland op zoek naar meer opvangplekken. Te weinig vergunninghouders kunnen op tijd verhuizen van een azc naar een reguliere woning ergens in Nederland. Tegelijkertijd is er nieuwe instroom.

Vanuit het Rijk is aan alle provincies gevraagd om te kijken naar nieuwe en bestaande locaties. Het COA heeft het college van de gemeente Coevorden gevraagd om tijdelijke uitbreiding van het maximumaantal bewoners in het azc in Aalden van 450 naar 500. Op het eigen terrein kan het COA woonunits plaatsen waarin de vijftig extra vluchtelingen worden opgevangen (zie afbeelding).

Daarvan zijn twintig plekken bestemd voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. Voor deze groep is er aangepaste huisvesting, intensieve 24-uurs begeleiding en ze gaan naar school.

Het gaat om een periode van twee jaar met optie voor nog een jaar verlenging. Gisteren besloot het college in te stemmen met dit verzoek.

De inwoners van Aalden en Zweeloo zijn vandaag geïnformeerd met een brief. Het bestuur van Dorpsbelang en een aantal andere betrokkenen zijn vandaag persoonlijk geïnformeerd.

Foto: toegangsweg azc Aalden.