Coevorden – In de raadzaal werd maandagavond een bijeenkomst over het sport- en preventieakkoord voor de gemeente Coevorden gehouden. Maar liefst circa honderd belangstellenden vanuit de (sport)verenigingen, onderwijs, maatschappelijk werk, overheid en bedrijfsleven waren vertegenwoordigd.

Betrokken

Na de aftrap door wethouder Joop Brink hield Mieke Zijl, sportprojectmanager van Sport Drenthe, een inleiding. Zij ging daarbij in op de invulling van het sport- en preventieakkoord. Via de smartphone konden de aanwezigen aangeven wat de belangrijkste aandachtspunten zijn en daarvan werd goed gebruik gemaakt. Veel mensen toonden zich enorm betrokken en willen graag hun steentje bijdragen aan bijvoorbeeld samenhang en samenwerking. Alle aspecten daarvan kwamen duidelijk in beeld.

Hierna gingen de aanwezigen in groepen aan het werk en konden hun wensen en ideeën spuien. Dat leverde veel informatie op.

De vraag van de avond was hoe sport en bewegen nog beter kan worden ingezet voor een gezond en leefbaar Coevorden en hoe partijen elkaar nog beter kunnen vinden.

De gemeente heeft ten doel meer mensen met plezier te laten sporten en dat doel wordt nagestreefd samen met allerlei organisaties en inwoners. Iedereen moet kunnen meedoen en daarom spelen ook aspecten als discriminatie en gehandicaptensport een rol.

De volgende bijeenkomst is op maandag 3 februari.