Regio – De extra maatregelen van het rijk gelden ook voor provincies zoals Drenthe, waar het aantal positieve COVID-testen aan het dalen is. Volgens Marco Out, voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe, is het nog te vroeg voor een versoepeling.

“De situatie in Drenthe is nog steeds ernstig en het aantal ziekenhuis- en IC-opnames daalt helaas nog niet. Ik roep alle inwoners op om vol te houden en de maatregelen te blijven opvolgen. Want dat gaat hier over het algemeen heel goed. Laten we er met elkaar voor zorgen dat die dalende lijn doorzet. Dat lukt alleen als mensen zich ook laten testen als ze klachten hebben. Blijf dat doen!”

Ruime testcapaciteit

Er is al een tijdje een ruime testcapaciteit beschikbaar bij de GGD. De tijd tussen de aanvraag van de test en de uitslag is de afgelopen week teruggebracht tot minder dan 48 uur. De tijd tussen de aanvraag van de test en de test zelf ligt rond de 12 uur. Hoewel de testcapaciteit voldoende is, neemt het aantal afgenomen testen af. GGD Drenthe en Veiligheidsregio Drenthe roepen dan ook op om vooral te blijven testen bij symptomen. De testen van de GGD zijn betrouwbaar en gratis. Het advies is daarom om je te laten testen. Een afspraak maken kan via www.coronatest.nl of 0800-1202.

Dalend aantal besmettingen

De daling van het aantal mensen met een positieve COVID-test heeft de afgelopen week doorgezet in Drenthe. Er testten 843 mensen positief; vorige week waren dat er 1007. Het aantal besmettingen per 100.000 inwoners daalde in Drenthe verder van 204 naar 171 per week. In heel Nederland waren dit er 383 per 100.000 inwoners.

De verdeling van besmettingen over de leeftijdsgroepen is ongeveer gelijk gebleven vergeleken met de week ervoor. De meeste besmettingen kwamen voor in de groep 45- tot en met 59-jarigen. Ook bij jongeren tussen de 15 en 24 jaar zijn er iets meer besmettingen dan in de andere leeftijdsgroepen. Dit komt overeen met het landelijke beeld.

Zorg nog steeds onder druk

De afgelopen week zijn twaalf mensen uit Drenthe opgenomen in de ziekenhuizen (de week ervoor tien). Op 2 november lagen 22 patiënten op de verpleegafdeling en tien op de IC. Dat zijn er ongeveer evenveel als de week ervoor.