Regio – De waterschappen in Nederland, dus ook Vechtstromen in deze regio, lieten afgelopen week al weten een bijdrage te leveren om ondernemers door de coronacrisis te loodsen.

Vechtstromen laat weten, dat een ondernemer of zzp’er die om uitstel vraagt, standaard uitstel van betaling krijgt tot uiterlijk 31 augustus 2020.

Als de belastingaanslag in termijnen wordt betaald via automatische incasso, stopt dit proces ook. Na 31 augustus wordt het incassoschema verlengd met de niet-geïncasseerde termijnen. De geplande belastingaanslagen 2020 voor de precariobelasting, reclamebelasting en toeristenbelasting worden pas in september 2020 verstuurd.

GBLT (Gemeente- en Waterschapsbelastingen) heft en int de belastingen voor allerlei gemeenten en waterschappen, waaronder waterschap Vechtstromen. Uitstel van betaling kan tot 31 augustus worden aangevraagd via de website van GBLT.

Lees ook:

Waterschappen komen ondernemers tegemoet