Drenthe – In Drenthe heeft de politie vorige week 27 verdachten gehoord betreffende zaken van aan- en verkoopfraude en het witwassen van crimineel geld. De week stond in het teken van de aanpak van geldezels in Drenthe.

Geldezels, ook wel moneymules genoemd, zijn personen die hun bankrekening beschikbaar stellen aan criminelen, vaak voor een vergoeding. De door criminelen buitgemaakte bedragen, vaak door middel van oplichting, worden overgemaakt naar die rekeningen en daardoor blijven verdachten van de oplichting vaak buiten beeld. Geldezels zijn zich niet altijd bewust van het feit dat zij hiermee strafbaar zijn, laat staan dat ze de gevolgen kunnen overzien, zoals het niet kunnen openen van een bankrekening of afsluiten van een hypotheek.

Kwetsbare verdachten

Vaak ziet de politie dat jongeren geronseld worden of dat bewust kwetsbare mensen benaderd worden, bijvoorbeeld mensen in geldnood. Een strafrechtelijke vervolging kan daarmee soms tot nog meer problemen leiden. Daarom kijkt politie samen met het Openbaar Ministerie (OM) en partners als de reclassering en schuldhulpverlening naar een effectievere oplossing voor de langere termijn. Hiermee is er ook oog voor eventuele problematiek rondom een verdachte, wat de kans op herhaling verkleint.

Resultaten

Deze verdachten kunnen in verband gebracht worden met in totaal 135 slachtoffers met in totaal een schadebedrag van 20.416 euro euro.

Vijf verdachten kregen in overleg met het OM een dagvaarding en moeten zich op een later moment verantwoorden bij de rechter. Tien verdachten hebben een strafbeschikking gekregen met daarin een terugbetalingsmaatregel en een geldboete of taakstraf. De reclassering gaat direct met hen in gesprek over hoe deze straf eruitziet, wat er van ze verwacht wordt en hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden; Drie personen kregen te horen dat hun rol nader wordt onderzocht, er is meer onderzoek nodig om het vervolgonderzoek voor hen te bepalen. In negen zaken bleek na verhoor onvoldoende bewijs te zijn; in overleg met het Openbaar Ministerie worden zij niet strafrechtelijk vervolgd; 52 verdachten hebben een waarschuwingsbrief ontvangen. Mochten zij opnieuw een strafbaar feit plegen, dan worden zij strafrechtelijk vervolgd. De verdachten die een waarschuwingsbrief hebben gekregen, krijgen ook informatie over hun plaatselijke gemeentelijke kredietbank (GKB). De GKB biedt hulp bij bijvoorbeeld schuldsanering of budgetadvies en -beheer.