Coevorden – Stichting Synagoge Coevorden is blij, dat de synagoge aan de Kerkstraat 36 weer open is. Naast de vaste tentoonstelling is tot 26 september de schilderijententoonstelling ‘Mystiek van de Hebreeuwse letters’ te zien. Van schilder en mysticus Ruud Bartlema uit Amsterdam zijn circa vijftien schilderijen te bewonderen. Die vallen op door hun heldere kleuren.

De Joodse bijbel, de TeNaCH, het Oude Testament, is geschreven in het Hebreeuws, een taal die 22 letters kent. Deze letters spelen in de stromingen van de Joodse mystiek, zoals Kabbala en Chassidisme, een belangrijke rol. Aan iedere letter zijn meerdere betekenissen verbonden en vaak ook meerdere verhalen.

De 22 Hebreeuwse letters zijn, opvallend genoeg, allemaal medeklinkers en ze zijn in de gedachtegang van Joodse mystici een ‘uitkristallisatie van goddelijke energie’. Het is niet voor niets dat de letters otiot genoemd worden: tekenen die ergens naar verwijzen. Ze wijzen op een haast onnoembare ‘oerblauwdruk’ van de schepping. De letters zijn een soort weerspiegeling van spirituele, voor ons verborgen krachten. Voor mystici zijn de letters als beelden geladen met een archetypische inhoud.

Aanmelden verplicht

De basisregels blijven gelden: houd anderhalve meter afstand tot elkaar en draag een mondkapje. Er mogen maximaal acht bezoekers binnen zijn. Wie zeker wil zijn van een bezoek kan zich aanmelden via info@synagoge-coevorden.nl. De synagoge is van mei tot en met oktober geopend van donderdag tot en met zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur en van november tot en met april op donderdag tot en met zaterdag van 13.30 tot 16.30 uur.

Stolpersteine

Nadat het meer dan een jaar geleden is dat in Coevorden Stolpersteine zijn gelegd, komen er dit jaar negen Stolpersteine bij. Dat gebeurt op dinsdag 6 juli vanaf 14.00 uur. De stenen worden gelegd voor: Wilhelmina van Coeverden-van der Wijk en haar dochtertje Jeannette, Aleida Kramerstraat 22; Abraham Krammer, zijn vrouw Mietje Krammer-Nord en hun kinderen Betje en Mietje, Aleida Kramerstraat 15; Estella Meiboom-Hompes en haar dochter Mietje, Van Heutszsingel 45 (nu 41); Coos van Coevorden, Friesestraat 29. Ondertussen is de steen voor Jacob Zilverberg, die in Tuindorp 88 woonde, opnieuw gelegd na aanpassing van de naam.

Wie erbij wil zijn, dient zich aan te melden. Nabestaanden, die bij de Stichting Synagoge Coevorden bekend zijn, hebben al een uitnodiging gehad en krijgen voorrang. Aanmelden kan via bhfaddegon@gmail.com.