Boeren in de provincie Drenthe die hun bedrijf toekomstbestendiger willen maken, kunnen daarvoor subsidie aanvragen in de periode van 22 januari tot en met 12 februari.

“Er is geld beschikbaar waarmee de boeren in Drenthe maatrelen kunnen nemen voor een duurzame toekomst. Met een speciale regeling om jonge landbouwers extra tegemoet te komen, werken we ook aan de duurzaamheid van de sector. Ik ben blij dat dat we hiermee de boeren verder kunnen helpen bij de duurzame ontwikkeling van hun bedrijf”, aldus gedeputeerde Jisse Otter.

Doel van de subsidies

De subsidie ‘Productieve Investeringen’ is bedoeld om de aanschaf van installaties en machines -waarmee boeren hun bedrijf kunnen verduurzamen- te stimuleren. Dit kan bijvoorbeeld door met specifieke investeringen een bijdrage te leveren aan milieu- en klimaatdoelen en door efficiënt gebruik te maken van natuurlijke hulpbronnen zoals water, bodem en biodiversiteit.

Gedacht kan worden aan machines voor mechanische onkruidbestrijding, waterbesparende precisieberegening of de verwerking van compost. Er kan ook worden gekozen voor investeringen die bijdragen aan het dierenwelzijn. Bijvoorbeeld door voor meer leefruimte voor de dieren te zorgen of voorzieningen voor weidegang.

De subsidie, die individueel of met andere landbouwers kan worden aangevraagd, bestaat uit maximaal 40 procent van de kosten van de investering. Jonge landbouwers (jonger dan 40 jaar) krijgen maximaal 55 procent vergoed. Voor beide groepen geldt een maximaal subsidiebedrag van 125.000 euro. In totaal is ruim 1,7 miljoen beschikbaar.

Aanvragen van deze subsidie kan vanaf 22 januari 2024 via de website van Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). De website Landbouw in Drenthe laat zien wat er in Drenthe op het gebied van landbouw allemaal gebeurt.