Melkveehouders uit Drenthe, Friesland en Groningen die de stikstofuitstoot in hun bedrijf willen verminderen, kunnen hiervoor subsidie krijgen. Met de Investeringsregeling Reductie Stikstofemissie willen de provincies de stikstofdepositie laten afnemen en daarmee ook de neerslag op overbelaste Natura 2000-gebieden. Dit draagt bij aan het in stand houden van de beschermde natuur.

Het Rijk heeft in totaal 55 miljoen euro voor de regeling beschikbaar gesteld als onderdeel van de zogenaamde versnellingsaanpak. De subsidie is vanaf vandaag, woensdag 7 juni ,aan te vragen via het subsidieloket van Samenwerkingsverband Noord-Nederland, klik daarvoor op deze link, en loopt tot eind van dit jaar.

De subsidie is aan te vragen voor advies (tot 100 procent van de kosten) over het verminderen van de stikstofuitstoot van een melkveebedrijf, bijvoorbeeld hoe het bedrijf de koeien langer in de wei kan laten lopen of hoe het eiwitgehalte in het voer te verlagen. Daarnaast gaat het om maatregelen en investeringen (80 procent van de kosten tot maximaal 60.000 euro) die de ammoniakemissie uit de stal verminderen, bijvoorbeeld met een mestrobot, het schoonsproeien van stalvloeren en het werken met magnesiumchloride op de stalvloer.

Reductie

De verwachte reductie van de stikstofuitstoot per bedrijf is zo’n 20 procent, dit komt volledig ten goede aan de natuur. Het is van groot belang dat maatregelen goed gemeten en gevalideerd worden, zodat deze meetellen in de stikstofopgave. Daarmee draagt de investeringsregeling  bij de doelen van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Daarbij richt het Rijk zich op de piekbelasters en op de verschillende sectoren om de uitstoot van stikstof te verlagen. De provincies richten zich er op om in samenspraak met de gebieden tot een aanpak te ko