Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door de links aan te klikken.

Noord-Sleen – Wolfgarensweg: voor het organiseren van een wintermarkt

Coevorden – Klinkenvlierseplas: voor het organiseren van de Ganzenduik 2023

Schoonoord – Tramstraat: voor het presenteren van cd Rick Folkers op 16 oktober, gepubliceerd 18 oktober

Verordening Bedrijveninvesteringszone Coevorden 2023

Reglement draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszone Bedrijventerreinen Coevorden 2023

Schoonoord – Het Slag 19: besluit omgevingsvergunning: het plaatsen van een dakkapel

Gees – Lutmarsweg 3: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van een zieke eik

Coevorden – Nobelweg 3: ontvangst melding omgevingsvergunning: administratieve controle

Coevorden – Molenbelt: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: aanleg parkeerterrein

Coevorden – VN-laan 2C: besluit omgevingsvergunning: plaatsing van twee dakkapellen

Sleen – besluit omgevingsvergunning: plaatsing schuilstal en voeropslag, omgeving Langakkerweg, kadaster SLE00R02323

Dalen – Westerwijk 14: aanvraag omgevingsvergunning: het realiseren van een bed en breakfast

Dalen – Veenhuizerweg 6: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: beperkte milieutoets voor realisering jongveestal en monovergister en wijziging dierbezetting

Geesbrug – Energiestraat 26: besluit omgevingsvergunning: uitbreiding bedrijfspand

Gees – Dorpsstraat 35: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van een linde

Dalen – Drift ongenummerd: aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van een eik

Noord-Sleen: Brinkweg 1: besluit omgevingsvergunning: splitsing woning

Noord-Sleen – De Hullen 9: omgevingsvergunning: melding activiteitenbesluit- verandering activiteiten

Sleen – Ter Borghstraat 46: besluit omgevingsvergunning: verbouwing woning

Coevorden – centrum: voor organisatie sinterklaasintocht

Coevorden (Padhuis) – Katshaarweg 4a: voor de organisatie van Food in the Wood

Gemeente Coevorden – Kasteel 1: agenda raadsvergadering donderdag 3 november