Coevorden – Sinds 2017 is stichting De Swaneburg ook verantwoordelijk voor het beheer van de Drostenhal in Coevorden. De opdracht die de stichting van de gemeente Coevorden kreeg, was om te besparen op de kosten en waar mogelijk de hal te verduurzamen. Het jaar 2017 is gebruikt om de organisatie te stroomlijnen en kosten te besparen. Daardoor kwam er ook financiële ruimte vrij voor de verduurzaming. In 2018 is een verduurzamingsplan opgesteld en aan de gemeente voorgelegd. Op 18 juli 2019 werd toestemming gegeven om fase 1 van dit plan uit te voeren.

Inmiddels is fase 1 uitgevoerd. Deze fase bestaat uit het verbeteren van de dakisolatie en het plaatsen van maar liefst 386 zonnepanelen. Bovendien werd in alle ramen dubbel glas geplaatst. Met de zonnepanelen zal naar verwachting 95.700 kWh groene stoom per jaar geproduceerd worden. Dat is voldoende voor het stroomverbruik van de Drostenhal en nog tien huishoudens. Door de betere isolatie en dubbel glas zal naar verwachting ook nog 10 procent gas bespaard worden. Totaal wordt daardoor 66 ton CO2 per jaar minder uitgestoten.

De volgende fasen van het verduurzamingsplan bestaan uit het vervangen van alle lampen door ledlampen. Daarnaast is het de bedoeling om de vier bestaande gaskachels vervangen door warmtepompen. De financiering hiervan kan deels door de besparingen op de energiekosten, deels uit het budget voor groot onderhoud worden gerealiseerd. Ook moet nog een deel geleend worden. Uiteraard is hiervoor wel de goedkeuring van de gemeente nodig. Het concrete voorstel voor de volgende fasen gaat binnenkort naar de gemeente. Het streven is om de Drostenhal in 2022 geheel CO2-neutraal te hebben. Daarmee wordt dan een bijdrage geleverd aan de doelstelling van de gemeente Coevorden om in 2040 een klimaatneutrale gemeente te zijn.

Foto: Wim Hemmes draagt de zonnepanelen over aan de projectleider Anton Beekman.