Coevorden – Het is 350 jaar geleden, dat Coevorden werd ontzet. Dat rampjaar 1672 wordt herdacht met een omvangrijk programma onder de noemer ‘Slag om Coevorden’ op vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 augustus. Er is die dagen veel bedrijvigheid in het centrum en het Van Heutszpark. Het kampement wordt ingericht in het park.

Al enkele jaren werden Garnizoensdagen gehouden in Coevorden (door corona vervielen die in 2020 en 2021). Op 12 juli 1672 viel de bisschop van Münster, Christoph Bernard von Galen (Bommen Berend) de vesting Coevorden binnen. De inwoners van Coevorden waren overgeleverd aan de soldaten van Bommen Berend. Maar op 30 december van dat jaar werd Coevorden ontzet dankzij een list van de stadsheld Mijndert van de Thijnen.

Start op vrijdagavond

Er is op beide locaties volop bedrijvigheid. “Het programma begint”, vertelt initiatiefnemer en mede-organisator Herman Woltersom van de Garnizoensdagen, “vrijdag 26 augustus om 19.00 uur met een kranslegging door wethouder Bea Meppelink bij het monument voor Mijndert van der Thijnen in het Van Heutszpark. Er is daarbij muziek van het Historisch Quintet. Vervolgens is er van 20.00 tot 22.00 uur muziek in het kampement, dat de komende dagen wordt ingericht in het Van Heutszpark bij De Schutse. De andere organisatoren zijn Gea Benting, Francis Leyting en Krijn Platvoet.

Zaterdag

Het programma op zaterdag begint om 10.00 uur met de inspectie van de troepen. “De hele dag is er net als zondag een oude ambachtenmarkt op de Markt en zijn er patrouilles door het centrum door de deelnemende (re-enactment)groepen, kinderspelen en demonstraties. Er zijn ditmaal zo’n zeven re-enactmentgroepen, in totaal gaat het om zo’n 150 personen. Natuurlijk hoort ook de Schutterij van Koeverden daarbij”, aldus Woltersom.

Het Reünie-Orkest Artillerie en Vive les Gueux treden op in zowel het centrum als het Van Heutszpark. In het park wordt om 11.30 en om 14.00 uur de Slag om Coevorden nagespeeld in het Van Heutszpark, waarna de troepen zegevierend het centrum intrekken. Het Reünie-Orkest treedt bovendien om 15.00 uur een halfuurtje op aan de voorzijde van De Schutse.

Om 14.30 uur begint een lezing door Ineke den Hollander, schrijver van het boek ‘1672. Een Schricklijck Jaer’. De lezing vindt plaats in museum Thijnhof aan de Gasthuisstraat.

Om 16.30 uur verzorgt het Reünie-Orkest Artillerie een daverende uitvoering van ‘Ouverture 1812’ van Tsjaikovski in het park, bijgestaan door alle re-enactmentgroepen.

Van 19.00 tot 22.30 uur is het in het kampement in het park muziek van Porterhouse.

Zondag

In het kampement in het park is er zondag om 9.00 uur een gezamenlijk ontbijt van alle medewerkers. Het programma in het park begint om 10.30 uur met spectaculaire demonstraties door het 12 Infbat AASLT Regiment Van Heutsz.

De hele dag is er ook weer de ambachtenmarkt op de Markt in het centrum, evenals kinderspelen, demonstraties en patrouilles. Het is dan ook koopzondag, maar die begint wat later. Die duurt van 13.00 tot 17.00 uur. Net als zaterdag treden het Reünie-Orkest Artillerie en Vive les Gueux op in het centrum en het Van Heutszpark.

Om 14.00 uur is weer de Slag om Coevorden in het van Heutszpark en gaan de troepen daarna naar het centrum. Burgemeester Renze Bergsma, wethouder Joop Slomp en de commandanten van de troepen gaan naar het Kasteel, waar zij om 15.00 uur het defilé van alle troepen afnemen.

De afsluiting van het evenement is om 16.00 uur in het park. Dat wordt verzorgd door burgemeester Renze Bergsma met alle re-enactmentgroepen, Reünieorkest Regiment Van Heutsz en Vive les Gueux.

Vrijwilligers

De organisatie doet nog graag een beroep op vrijwilligers. Wie een handje wil helpen kan zich aanmelden via deze link op de website www.garnizoensdagcoevorden.nl. De opbouw is op woensdagavond, donderdag en vrijdag, waarvoor extra handjes nodig zijn. Ook op zaterdag en zondag zijn vrijwilligers welkom om bijvoorbeeld de informatiekraam van de Garnizoensdagen te bezetten of als gastheer op te treden.

Meer informatie over de Slag om Coevorden staat op de website www.garnizoensdagcoevorden.nl en op de Facebookpagina. Daarnaast is er nog meer te doen vanuit Cultureel Coevorden, namelijk het muziektheater Bommen Berend en een wandelevenement. Zie hiervoor het artikel onder de foto.

Foto: Herman Woltersom in de informatiekraam tijdens de Piekiesmarkt.

Muziektheater en wandelevenement Cultureel Coevorden