Coevorden – Vanuit de werkgroep Dementievriendelijk Coevorden zijn Martha Lucas, Stefan Snoeijer en Gerard Hofstee druk bezig met de voorbereiding van allerlei activiteiten van het Alzheimercafé Coevorden die dit jaar plaatsvinden.

Aan de vooravond van de Wereld Alzheimerdag houdt het Alzheimercafé op woensdag 20 september een informatiemarkt en een theatervoorstelling in Theater Hofpoort. De informatiemarkt duurt van 18.00 en 20.00 uur. “Alle zorginstellingen zijn daar aanwezig”, vertelt Stefan. Hij somt op: “Icare, Saxenburgh, Dagelijks Leven, Zorgbelang Drenthe, Treant, Beter Thuis Wonen en ook het Alzheimercafé en Maaltijdservice Auke Kiel.” Martha Lucas voegt eraan toe, dat het Zwiggelaar Fonds ook een bijdrage heeft geleverd.

Teun Toebes verzorgt vanaf 20.15 uur (zaal open 19.30 uur) de voorstelling ‘VerpleegThuis’. De 24-jarige Teun is afgestudeerd verpleegkundige in de geriatrie en besloot zich drie jaar geleden op een gesloten afdeling voor mensen met dementie te gaan wonen. Hij schreef daarover het boek ‘VerpleegThuis’, dat ook is omgezet naar een theatervoorstelling. Aan de hand van grappige en verdrietige anekdotes schetst hij een ander beeld van mensen met dementie. Teun vindt, dat iedereen recht heeft op een mooie, gelijkwaardige en inclusieve samenleving. Hij hoopt met zijn missie de toekomst op een positieve manier te veranderen.

Kaarten voorstelling

De toegang tot de informatiemarkt is gratis, evenals de toegang tot de bijeenkomsten van het Alzheimercafé Coevorden. Kaarten à 10 euro voor de theatervoorstelling zijn te bestellen via deze link op de website van Theater Hofpoort, via de thuiszorginstellingen en via de mail van Alzheimercafé Coevorden: accoevorden@gmail.com.

Inloopvoorziening

Martha en Gerard zijn vanuit de werkgroep Dementievriendelijk Coevorden ook bezig met het realiseren van een inloopvoorziening in het pand dat nu bekend staat als de Burgcht aan de Mijndert van der Thijnensingel. “Mensen met een ‘nietpluisgevoel’, maar ook bijvoorbeeld eenzame mensen kunnen er terecht op dinsdagmiddag”, aldus Martha. Gerard vult aan: “De start is op 5 september. Sigrid’s Garden uit Emmen komt er ook. We zoeken hierover nog contact met de huisartsen.” De begeleiding is in handen van vrijwilligers en een professional.

Wethouder Joop Slomp verricht op woensdag 20 september de officiële opening. Arts Jaap van Muilwijk praat de bijeenkomst aan elkaar.

Notariële zaken

Notaris Lennard Reinsma verzorgt de inhoud van het Alzheimercafé op woensdag 11 oktober. Hij behandelt een aantal zaken rond wilsbekwaamheid, bewindvoerderschap, erfrecht en levenstestament. Hij geeft advies over zaken betreffende nalatenschap als iemand niet meer in staat is om de zaken zelf af te handelen. De bijeenkomst in De Hoeksteen aan de Rabenhaupstraat duurt van 19.30 tot 21.30 uur, de zaal is open vanaf 19.00 uur.

In de Week van de Mantelzorg houdt Maatschappelijk Welzijn Coevorden in samenwerking met het Alzheimercafé een lezing op woensdag 8 november. Marcel Garritsen vertelt over zijn boek ‘En…. hoe gaat het eigenlijk met jou?’ Dit boek gaat over mantelzorgers met als centrale vraag ‘Wat hebben mantelzorgers nodig om zo lang als zij dat willen en kunnen te blijven zorgen voor hun naaste? Deze lezing in De Hoeksteen begint om 14.00 uur, de zaal is open vanaf 13.30 uur. Ook hiervoor is de toegang gratis.

Vragen of gesprek

Wie buiten kantooruren vragen of behoefte aan een gesprek heeft, kan 24 uur per dag gratis terecht bij de Dementielijn van Alzheimer Nederland, 0800-5088. Veel informatie staat op de website www.alzheimer-nederland.nl. Daarnaast kunnen vragen worden gesteld tijdens het Alzheimercafé of via mail: accoevorden@gmail.com.