Schoonebeek/Coevorden -‘Stop Afvalwater Schoonebeek’, kortweg SAS: dat is de naam van een nieuwe actiegroep die is opgestaan in Schoonebeek en de omliggende buurtschappen (Vlieghuis, Padhuis, Weijerswold en ook Stieltjeskanaal) in de gemeente Coevorden. Het draait om de plannen van de NAM om afvalwater van te injecteren in de bodem rond Schoonebeek.

“Op goede manier informeren”

Het streven van de groep is om iedereen de kans te geven een eerlijke, eigen mening te kunnen vormen. Gea Leferink uit Vlieghuis is één van de leden van de groep. “Er komt binnenkort een enquête van Dorpsbelangen Schoonebeek. Die organisatie heeft een neutrale rol en dat is natuurlijk goed. Nog daarvoor willen wij de mensen goed informeren wat de plannen inhouden. Niet eenzijdig, maar van meer kanten. We gaan dan flyers verspreiden om de mensen op een goede manier te informeren. Ook komt er een informatiebijeenkomst met diverse sprekers. Onder hen is een spreker uit Twente, waar het injecteren van afvalwater is stilgelegd.

Het ontzorgtraject is niet OK. Mensen krijgen niet voldoende informatie en het ontbreekt daarom aan kennis terwijl er belangrijke beslissingen worden genomen.” Net als vele anderen haalt zij de woorden van staatssecretaris Hans Vijlbrief aan. “Hij heeft gezegd, dat de plannen alleen doorgang kunnen vinden als er voldoende draagvlak is. De NAM heeft Schoonebeek vroeger dan wel veel gebracht, maar die gedachte begint te kantelen.”

Jaknikkers

Gea hekelt de gang van zaken rond het ontzorgtraject; “Bij een informatiebijeenkomst van de NAM konden bezoekers hun naam op een formulier invullen als zij belangstelling hadden voor de verdere gang van zaken. Veel mensen hebben dat gedaan, de NAM heeft uit deze personen een selectie gemaakt. De deelnemers zijn er met de beste intentie ingestapt; dat dit uiteindelijk zou leiden tot een ondemocratisch proces was door hen waarschijnlijk ook niet voorzien!”

“Het lijkt wel alsof NAM en EZK hoopten dat de samenstelling van de ontzorgtafel zou bestaan uit alleen jaknikkers”, zegt zij stellig. Bovendien is de ontzorgtafel absoluut geen afspiegeling van de bewoners van Schoonebeek en de buurtschappen in de gemeente Coevorden.”

Gea noemt verder het gegeven, dat er andere opties zijn voor het bergen van afvalwater. “We hebben oud-werknemers van de NAM gesproken, die alternatieven hebben genoemd.”

Gevaarlijke stoffen

Ze woont zelf dichtbij één van de twee beoogde NAM-locaties waar de NAM het afvalwater wil gaan injecteren; op de ene locatie (S313) zijn al diverse gevaarlijke chemische stoffen aanwezig uit de gaswinning

De tweede locatie waar het om gaat is S447 aan de Bultweg in Schoonebeek. “Een paar jaar geleden is er daar al een aardbeving geweest van 1,2 op de Schaal van Richter”. Er zijn risico’s als bodemdaling en het ontstaan van sinkholes.” Verder laat zij weten, “dat de samenstelling van het afvalwater geen vast gegeven is; dit is onder andere afhankelijk van de uitgevoerde werkzaamheden.”

Gea vervolgt: “Sommige mensen zeggen ‘Wat je eruit haalt, kan er ook weer in’. Maar zo werkt dat niet. Er wordt naar olie geboord tot een diepte van 1000 meter, terwijl de injectie plaatsvindt op 3000 meter. Dat is een heel ander verhaal, bovendien is het water heel zout.”

De groep SAS informeert niet alleen de lokale media, ook zijn er brieven gegaan naar de Nationale Ombudsman, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, natuurverenigingen en gemeenten.

Tot slot meldt zij, dat de NAM momenteel met een charmeoffensief bezig is om de plannen toch doorgang te laten vinden.

Kritiek op gang van zaken gebiedsproces Schoonebeek

Dorpsbelangen Schoonebeek voelt zich overvallen

Voltallige raad dient motie in over oliewinning Schoonebeek