Zweeloo/Coevorden – In de kerk van Zweeloo ging ds. Bernadette de Groot zondagochtend voor in de eerste roze kerkdienst in de gemeente Coevorden. De lezing van de dienst was opgebouwd rond het thema ‘Wees jezelf, er zijn al zo veel anderen’.

In de overweging ging Bernadette er vooral op in dat ieder mens zichzelf mag zijn met eigen talenten, eigen voorkeuren en het zíjn in deze wereld. Dat niemand op zichzelf staat, maar altijd onderdeel is van het grote geheel. En dat we ook niet zonder die ander kunnen.

Zij nodigde iedereen uit om de ruimte te nemen jezelf te durven zijn. Tijdens de dienst werd het lied ‘Ongestraft mag liefde bloeien’ (Sytse de Vries) ten gehore gebracht.

De warme en persoonlijke overweging van Bernadette de Groot maakte met het aansteken van de kaarsen zichtbaar emotie los bij een aantal aanwezigen.

Na afloop van de eerste roze kerkdienst dienst bespraken de circa 35 aanwezigen de dienst. Er zijn signalen dat er wellicht sprake is van het begin van een nieuwe traditie.

De Regenboogweek ging vorige week van start met een wandeling van Loopgroep Coevorden. Afgelopen vrijdag werd een fototentoonstelling geopend in Hofpoort Incluis.

Tekst en foto’s: Jerry Stoker.