Regio – De Rotaryclubs in Noord-Nederland presenteren voor de vijfde keer de Rotary Stimuleringsprijs voor jongeren. Het district Noord-Nederland bestaat uit de regio’s Drenthe, Groningen, Friesland en Flevoland. Dat betekent, dat ook Rotaryclub Coevorden meedoet. Inzenden van projecten kan tot en met woensdag 31 maart

Juist in coronatijd staan veel projecten onder druk en is het voor onder andere jongeren extra lastig om hun weg in de maatschappij te (blijven) vinden. Er is een bedrag van 2500 euro voor de prijswinnaar per regio. De districtswinnaar wordt door een vakjury uit de vier regiowinnaars gekozen en krijgt 5000 euro.

Wat is Rotary?

Rotary is vriendschap. Niet alleen tussen de leden onderling, maar vooral richting de samenleving. Met elkaar steunen deze mannen en vrouwen vele goede doelen in de regio, landelijk en internationaal om het welzijn van mensen te verbeteren. Rotaryleden zijn dienstbaar aan de medemens zonder onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging. In de loop der jaren werd en wordt hard gewerkt aan preventie en behandeling van ziekten, water en hygiëne, basiseducatie en laaggeletterdheid, economische ontwikkeling en duurzaamheid. Er werd hulp verleend aan slachtoffers van natuurrampen, er is een Vlielandkamp voor kinderen die niet met vakantie kunnen en er wordt hulp geboden aan voedselbanken. Dit is slechts een greep uit de activiteiten van Rotary. De activiteiten richten zich verder op internationale contacten, de ontwikkeling van leden door lezingen en bedrijfsbezoeken en belangenbehartiging voor jeugd.

Indienen projecten

Verenigingen en stichtingen kunnen projecten indienen die aan de volgende criteria voldoen: het project draagt bij aan de ontwikkeling van jonge mensen (van 0-27 jaar). Er zijn vrijwilligers bij de uitvoering van het project betrokken en het project heeft maatschappelijke impact. Het mag een nieuw project zijn of voortborduren op bestaande initiatieven. Het kan gaan om een lokaal, regionaal, landelijk of internationaal project. Er bestaat een link van het project met één (of meer) van de vier regio’s. Het is geen voorwaarde dat het project een link heeft met een Rotaryclub. Heeft het project eerder een Rotary Stimuleringsprijs gewonnen, dan is het project uitgesloten van deelname.

Jongeren kunnen meedoen door een filmpje van maximaal drie minuten over het project te maken waarin een zo goed mogelijk beeld wordt gegeven van het project. Vertel bijvoorbeeld in een pitch over het doel van het project, hoe het werkt en wat je doet. Daarnaast wordt het project zo volledig mogelijk beschreven op het digitale aanmeldformulier. Het filmpje en het aanmeldformulier stuur je zelf in (dus niet via een andere organisatie of Rotaryclub) op de website van Rotary Noord-Nederland.

Het project kan tot en met 31 maart worden aangemeld. In mei 2021 vindt de verkiezing voor de Rotary Stimuleringsprijs digitaal plaats. De verkiezing bestaat uit twee rondes. In de eerste ronde wordt per regio het winnende project gekozen. Alle Rotaryclubs in de betreffende regio verdelen hun punten over de projecten die meedoen in hun regio. Het project met het hoogst aantal punten wint de eerste prijs voor die regio. In de tweede ronde brengt de vakjury haar stem uit op de vier regiowinnaars. Het project met het hoogst aantal punten wint daarmee de districtshoofdprijs.

Alle projecten die meedoen en dus voldoen aan de gestelde criteria worden na 1 mei 2021 via een link naar het filmpje, een jaar lang vermeld op de website van de Rotary Stimuleringsprijs. Daarmee ontstaat een platform van jongerenprojecten die zichtbaar zijn voor alle Rotaryclubs en andere organisaties waardoor spin-off mogelijkheden worden vergroot.