Coevorden – De brief van het college over het roekenprobleem was voor de raadsleden tijdens de commissievergadering van dinsdagavond geen aanleiding voor een reactie.

Er is een roekenbeschermingsplan opgesteld met daarin drie scenario’s. Het college koos voor het scenario om de roekenkolonies niet te verjagen en de overlast te blijven monitoren. Wel gaat de gemeente extra veegrondes om overlast door takken en mest zoveel mogelijk te voorkomen.

Bij verplaatsing van roekenkolonies is er geen garantie dat roekenkolonies daar geen overlast geven, sterker nog: de overlast kan juist worden vergroot. Dat meldt het college in de brief aan de raad.

Lees ook:

“Verjagen roeken kan elders overlast geven”