Coevorden – In de Riddersael van het Kasteel vond zaterdagochtend een besloten vergadering plaats van de Ridders van het Gevleugelde Wiel. De ridders waren in groten getale vanuit het hele land naar Coevorden gekomen.

De Riddersael was dan ook goed gevuld met ridders die zich afvroegen wanneer dit voor de laatste keer gebeurd was. De Ridders van het Gevleugelde Wiel zijn niet de nazaten van de bisschop van Utrecht Otto van Lippe om hun voorvader te wreken, maar medewerkers van de firma Den Hartogh Liquid Logistics. Het bedrijf met het hoofdkantoor in Rotterdam en met een vestiging in Coevorden had dit jaar het Kasteel in Coevorden uitgekozen als locatie voor hun jaarlijkse bijeenkomst. Om het plaatje compleet te maken kregen de Ridders van het Gevleugelde Wiel bij binnenkomst een ridderhelm uitgereikt.

Deze mannen en vrouwen uit het noorden en westen van het land leveren dagelijks een belangrijke bijdrage aan de energievoorziening in Nederland. Vanuit Coevorden wordt de afvoer van restvloeistoffen geregeld, die vrijkomen bij het drogen van aardgas dat wordt gewonnen in de zogenaamde kleine velden in Nederland.

Foto’s: Herman Woltersom