Coevorden – Dinsdagavond was er een debat in de raadzaal in Hof van Coevorden tussen de lijsttrekkers van de zes partijen, die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Streekomroep ZO!34 verzorgde deze live-uitzending. De uitzending is  terug te kijken via www.zo34.nl/gemist.

De vier thema’s van de avond waren duurzaamheid, woningmarkt, jongeren en afval. De partijen waren het op een aantal punten wel eens, maar ook waren wel duidelijke verschillen waar te nemen. De presentatie was in handen van Melissa Luisman en Danny Muller. Tevoren werd een statement van de  partijen voorgelezen betreffende Oekraïne. De voltallige gemeenteraad diende afgelopen week een motie in over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. De raad drong er bij het college op aan om uit humanitaire overwegingen ruimhartig te zijn in de opvang van vluchtelingen uit het land. Het college werd verzocht te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de tijdelijke opvang van deze mensen in nood en alvast voorbereidingen te treffen.

Tussen de thema’s door hielden de lijsttrekkers een pitch van een minuut over de kernpunten van hun partij. Daarnaast kwam ook Roy Derks als voorzitter van de Jongerenraad aan het woorden.

Duurzaamheid

Duurzaamheid was het eerste thema. Floris Vulto van de VVD trapte af: “Goede communicatie is heel belangrijk. Bij verduurzaming moet geen sprake zijn van dwang, maar er moet goed overleg zijn. Een loket waar inwoners terechtkunnen met hun vragen is van belangrijk met inzet van een energiecoach. Henk Mulder van BBC2014 was het daarmee van harte eens en noemde in dit verband het Drents Energieloket. Ook Jeroen Huizing van het CDA wees op een goede voorlichting. Jerry Stoker van PAC stelde, dat het bedrijfsleven gestimuleerd moet worden om te verduurzamen. “Zij zijn verantwoordelijk voor 70 procent van de uitstoot, dus zij mogen best een duwtje in de rug krijgen.” Vulto liet weten, dat ook de kleine dingen in het leven van belang zijn. “We moeten goed kijken naar de verpakkingsindustrie en de aanleg van tuinen.” Joop Slomp van de PvdA voegde eraan toe dat ook het inkoopbeleid van de gemeente een rol speelt. Net als Vulto vond Huizing, dat het geld voor verduurzaming van het rijk moet komen.

Afvalbeleid

Het afvalbeleid leidde tot een wat steviger discussie, waarbij het met name ging om diftar. Bij dit systeem van inzameling van afval wordt per huishouden geregistreerd hoeveel en welk afval wordt aangeboden: hoe meer restafval een inwoner aanbiedt, hoe hoger de afvalstoffenheffing is.

Floris Vulto: “Wij zijn fel tegen diftar. Bij het principe ‘De vervuiler betaalt’ worden grotere gezinnen benadeeld.” Jerry Stoker reageerde ogenblikkelijk: “De afvalstroom slinkt nog te weinig, wij zijn daarom voor de invoering van diftar. We staan echt op het punt, dat we richting diftar moeten.” Vulto drong aan om meer handhaving bij de milieustraten. Henk Mulder van BBC2014 liet weten niet direct voor diftar te zijn en was het er wel mee eens, dat gezinnen worden benadeeld. “Denk alleen maar aan luiers in jonge gezinnen. De gemeente moet zelf eerst de zaken op orde hebben. Kijk naar handhaving bij de milieustraten en er moet een lobby komen richting verpakkingsindustrie.”

Jeroen Huizing vond, dat “we af moeten van de mythe dat diftar oneerlijk zou zijn. Een goede communicatie is nodig, veel mensen gooien hun spullen nog steeds bij het restafval. Hoe minder containers er straks aan de weg staan, hoe goedkoper het wordt.” Mulder sprong erop in door op te merken, dat mensen meer bewust moeten worden gemaakt. Joop Slomp is tegen diftar. “De mensen zijn een dief van hun eigen portemonnee als zij teveel restafval hebben.” Hij kon meegaan in de gedachte van Henk Mulder om meer te handhaven. Hij voegde eraan toe, dat de partijen wel vinden dat vermindering van afval belangrijk is, maar dat veel mensen er niet zo mee bezig zijn. Verder pleitte hij ervoor, dat meer moet worden gecontroleerd en gehandhaafd. “Bedrijven zijn bovendien zelf verantwoordelijk voor de afvoer van hun afval.” Henk Bouwers van PPC vindt, dat nog teveel mensen hun spullen in de verkeerde container gooien en ook hij vindt begeleiding en voorlichting belangrijk. Jerry Stoker ergerde zich eraan, dat gezinnen een de slachtofferrol werden gezet. “In 2024 moeten we de tap hebben gezet. De VVD kan niet zeggen, dat het niet kan.”

Jongeren

Op de vraag of er genoeg voor jongeren is te doen, zei Henk Mulder dat veel jongeren zelf initiatief nemen. “Denk daarbij aan festivals als Sweelpop en Dwarspop. Dergelijke initiatieven, die de jongeren zelf heel goed kunnen organiseren, moeten worden ondersteund door de gemeente.” Jerry Stoker beaamde, dat jongeren dat heel goed zelf kunnen en dat gemeente een faciliterende en stimulerende rol kan hebben. Floris Vulto voegde eraan toe, dat het wat betreft jongeren om het totaalplaatje gaat. “Het gaat niet alleen om evenementen, maar ook om wonen, werken en een goede infrastructuur met een goede verbinding naar bijvoorbeeld Groningen.”

Woningmarkt

Op het gebied van woningbouw liepen de meningen wat uiteen. Henk Mulder noemde in dit verband de splitsing van woningen. Joop Slomp was van mening, dat het niet alleen moet gaan over koopwoningen, waarvan er volgens hem teveel in het hogere segment zijn. “Het gaat ook over huurwoningen, waarvoor afspraken met wooncorporaties van belang zijn. “We konden er als raad helaas niet over meepraten. We lopen nu steeds achter de ontwikkelingen aan.” Floris Vulto ziet graag, dat de doorstroming wordt bevorderd en dat er een goede balans is in het woningaanbod. “Jonge gezinnen moeten ook een eerlijke kans op een woning hebben. Dat betekent, dat er woningen voor ouderen beschikbaar moeten zijn om die doorstroming te bevorderen. We moeten bouwen, daarvoor heeft de VVD zich vooral sterk gemaakt. Wij kiezen meer voor uitbreiding dan voor inbreiding, omdat wij de karakteristieken van de dorpen moeten behouden.” Hij pleitte voor antispeculatiemaatregelen. Jeroen Huizing noemde het wonen een veel ingewikkelder kwestie dan voorheen en vindt dat er een goede mix moet zijn. Joop Slomp stelde, dat de jeugd op dit moment buitenspel staat. Hij vindt daarnaast dat prioriteiten moeten worden gesteld, maar dat daarvoor de ambtelijke capaciteit op peil moet worden gebracht. Henk Bouwers reageerde: “Er moeten meer huurwoningen worden gebouwd, de wachttijd is momenteel veel te lang.” Jeroen Huizing noemde als voorbeeld de nieuwe woningen aan de Emmerweg in Dalen, die bedoeld zijn voor de kleinere portemonnee. Jerry Stoker noemde in dit verband de mogelijkheid van een koopgarantieregeling. Bij deze regeling ligt de aankoopprijs van een woning gemiddeld 30 procent lager. er geldt een terugkoopgarantie: daarbij geldt de verplichting de woning te verkopen aan de organisatie die jou het huis heeft verkocht.

Uitslagenavond

Op woensdagavond 16 maart doet ZO!34 liveverslag van de uitslagenavond. Verslaggevers houden inwoners op de hoogte van de ontwikkelingen in hun gemeente. De verkiezingsavond duurt van 21.00 tot circa 01.00 uur.

ZO!34 vindt u bij Ziggo op kanaal 45 en bij KPN op kanaal 1384. Voor de overige aanbieders kijkt u op www.zo34.nl/kijken. Alle uitzendingen zijn na afloop terug te kijken via www.zo34.nl/gemist.