Regio – “De stikstofproblematiek vraagt dringend om een krachtige, samenhangende en vastberaden aanpak na jarenlang pappen en nathouden”, aldus de afdeling Zuidoost-Drenthe van D66.

“Met het stikstofrapport ‘Wat wel kan’ van Johan Remkes  is zowel de problematiek als oplossingsrichting (opnieuw) weliswaar benoemd maar daarmee zeker niet opgelost”, laat D66 weten.

Tijdens de themasessie ‘Landbouw Anders’ op woensdag 30 november geven drie sprekers hun visie op een toekomstgerichte landbouw in Drenthe. Voorzitter Alex Datema van BoerenNatuur, één van de gesprekspartners van Remkes bij het opstellen van het stikstofrapport, licht toe wat hij verstaat onder natuurinclusieve landbouw. Voorzitter Mariska Pater van Herenboeren Assen zet uiteen wat nodig is om te kunnen starten met een natuurgedreven coöperatieve herenboerderij en welk ondersteuning kan worden geboden. Bouchra Zouine, kandidaat-statenlid van D66 voor de provinciale verkiezingen, gaat in op de visie van D66 op de toekomst voor landbouw in Drenthe. De openbare themabijeenkomst is georganiseerd door D66 afdeling Zuidoost-Drenthe en de raadsfractie van D66 in de gemeenteraad van Emmen.

De bijeenkomst wordt gehouden in hotel-restaurant Ten Cate aan de Noordbargerstraat 44 in Emmen en begint om 20.00 uur. De bijeenkomst staat onder leiding van Marc de Jonge, D66 Emmen. Martine Stulp leidt de paneldiscussie in goede banen. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via info@d66zuidoost-drenthe.nl.