Coevorden – De raad van de gemeente Coevorden houdt dinsdag 2 februari vanaf 19.30 uur weer een commissievergadering. Ook ditmaal is de vergadering online. De vergadering is via livestream te volgen.

Op de agenda staan naast de gebruikelijke punten als mededelingen, ingekomen stukken en het vragenuurtje diverse onderwerpen.

Er wordt gesproken over een brief van het college over de prestatieafspraken tussen woningcorporaties, huurdersorganisaties en gemeente, een brief van de gemeente over aanpassing van de subsidie voor MFC Sleen en het collegevoorstel voor de verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Coevorden.

De complete agenda met bijbehorende stukken is hier te vinden. Via dezelfde link is dinsdagavond de livestream te volgen.